�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Silvie Sulansk

Autor: J.P. Vtrnk
Datum vyd�n�: 07.02.2002
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=2

Zrozen lovka v umleck lhni jej zkonit asociuje k inklinaci k dotyn brani, a je vtinov pravdpodobn, e vzel plod je toton se zasetm smm. U Silvie Sulansk snad ani jinak bt nemohlo.

fiogf49gjkf0d
 V matin rubrice povoln, je uvdn daj - akademick malka -.
Otec ct pslov o zlatm dnu, je je vlastnictvm emesla, v jeho ppad automechanickm, ale je vnivm vyznavaem prce s kovskm perlkem, jeho dery petv strohost eleznch tvar do ozdobnch umleckch podob. A bratrv zrak se shldnul v truhlain, samozejm e umleck. Varietn bychom tuto rodinu mohli oznait jako "Kvartet Sulansk".
Silvie je sice ktn Vltavou, ale v hlavnm mst dlouho nepobyla, a od svch ty rok ji dchala mnohem erstvj vzduch v nedalekch Mnichovicch.
Dv dtsk hrtky v podob it, pleten, kreslen a zejmna modelovn, zstaly v Silvii i v dob kdy okem pechodn zatrala v erven knihovn, a byly rozhodujcm initelem pro volbu povoln. Ta nebyla zase a tak pmoar. Pokusem stt se zubn laborantkou - podntem byl zejm sklon k modelain - a kvtinskou aranrkou, skonilo prvn kolo boje o volbu povoln porkou v dsledku obsazench mst. Zamlen zahradnictv by bylo pro kehkou Silvii alternativou, ovem zdravotn dvody udlaly teku za touto vahou. A tak se bodlo noem do seznamu uebnch obor, a z hledajc adeptky povoln se stala cukrka. Jak astn e to byla volba, se ukzalo pozdji.
Prask SOU U Krbu dalo zklad, zavren dvouletou nstavbou potravinsk prmyslovky a dozdoben pedagogickm minimem. Zdokonalen se v oboru zajistil prchod provozovnou Vesna na Zahradnm mst, cukrskmi dlnami v Palci kultury a esk televize.
Pe se rok 1996, a tento letopoet se pro Silvin profesn ivot stv stejnm. V t dob se pod gastronomick sout Gastrohradec 96. Zde spolu m sly jak cukri, tak i kuchai. Kdo za svoji prci zsk nejvy bodov ocenn, stv se absolutnm vtzem, bez ohledu na profesi. Tehdej zadn spovalo v tmatu dort a dekorace. Silvie pouije z cukrsk palety krm a okoldu. To jsou pro ni ty vhodn vtvarn tempery. Ku pomoci vezme abstraktn fantazii, a v modeli kvtin je jako doma.
Jmno vtze Gastrohradce 96 zn: Silvie Sulansk.
A zlat erpa otevr dvee nabdek. Pichz vzkaz od fkuchae restaurace Flamb v Praze ke spoluprci. Plcnut si rukou je okamit. A odtud vede Silvina cesta do nrodnho reprezentanho tmu a nsleduj cukrsk zpolen ve Stuttgartu, Lucembursku a ada domcch sout. Zskan kolektivn mety evropskho cukrskho mistrovstv mly zlatou barvu. A to hned dvakrt.
V zpalu sladkch boj a prce se as posunul do roku 1999 a Silvie stoj opt na Gastrohradeckm soutnm pdiu. Z monosti dezertn msa, pti druh po esti kouscch nebo tale, vol soutc radji msu, protoe v "talovce" mus bt chut akortn vyladn a tam peci jen nen tak siln v kramflecch.
Silvie je zaloenm romantika. Okouzluj ji veery protkan msnm svitem arujcm v teplm vzduchu, obohacen zpvem cvrk. A tento citov vjem vkld do dortovho zadn pod nzvem Msn svit. Hlas ceremonie pi Gastrohradci 99 oznamuje jmno absolutnho vtze, kterm se ji po druh stv Silvie Sulansk.
Silviina pednost spov v rukodlnosti, kter je prozatm o jednu dlku ped npadem. Vytv rda dominanty, viz. nap. tituln strnka. Podvme -li se bleji do jejho ivota, zjistme, e vznamnou roli v nm sehrv sport. Vyznv kolo, lyovn, horskou turistiku a rafting, co je jzda na lunu v horskch nch peejch a bojov umn tai-kon-do, kter se pro ni ukzalo bt praktick pi nonm vlakovm cestovn z Prahy do Mnichovic. Nap jejmu zmnnmu romantismu, doke vidt svt otevenma oima a tento vjem ji vel spolhat sama na sebe. V jejm vku 24 rok ji dobe v, e ivot m hodn spolenho s minc. Nejen, e vdy je nco za nco, ale e m i svj rub a lc. To se odr v jejm pohledu na svt, kterm se sna pronikat do jeho hloubky , o em t vypovd i volba jejho kulturnho vbru divadelnho i literrnho nru, spovajcm v dramatickm tmatu. Nikdo z ns nen dokonal. U Silvie se setkme i s malou chybikou. Noblesn vyslovuje hlsku er "prezidentskm zpsobem". Zkouela s tm vechno mon, ale nic to nebylo platn. Nedeprimuje se vak tm a bere ivot jak jde.
Cukraina je jejm ivotnm krdem ve kterm se hodl stle zdokonalovat a bodovat v rmci monost nejvymi zisky. Nejbli monost m toto pedsevzen naplnit letos v Basileji, kde tamn sout bude mt za pedpokladu dobrho vsledku, podstatu vbrovho zen pro ast na cukrsk olympid v Berln roku 2 000.
Dvakrt vyhrt v profesn smen souti je triumf. A ten se poda tomu, kdo je opravdovm mistrem svho oboru.

Vytisknuto dne 28.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku