�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Cukraina a ovoce

Autor: red.
Datum vyd�n�: 23.02.2014
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1928

Tmto zpsobem meme pipravit i mchan ovoce, nap. vin bobulky rybzu, angret, maliny a jahody. Toto ovoce vame postupn ne najednou a podle druhu, aby se nm jemnj ovoce nerozvailo.

Ovoce pat v lidsk viv k dleitm slokm zdrav vivy, protoe obsahuje velk mnostv minerlnch ltek, vitamn, organickch kyselin a dalch ltek, kter naemu zdrav velice prospvaj. Ovoce ovem pat vtinou k potravinm, kter se rychle kaz a tm se sname prodlouit jejich trvanlivost konzervac. Nkter zpsoby konzervace pli nemn biologickou hodnotu ovoce, nap. zmrazovn, ale bohuel v cukrsk vrob velice asto mnme ivc hodnotu ovoce na hodnotu sytc tm, e ho proslazujeme. Mezi konzervan metody t pat kandovn ovoce, co je postupn proslazovn upravenho ovoce stle koncentrovanjmi cukernmi roztoky. Zsk se polotuh vrobek s nejmn 70 % cukern suiny. Na povrchu mv ovoce vrstvu cukernch krystalk.

 Receptura na vin v hustm cukru:
Zral, tvrd vin vypereme a zbavme pecek. Do ndoby dme vait 1 litr vody a 40 dkg cukru. Povame na prvn stupe, vlome do nho vin a vame je podle tvrdosti 5 - 10 minut. Povaen vin pendme do porcelnov msy, pikryjeme je a nechme do druhho dne uleet. Dal den cukr s vinmi slijeme, pidme jet 40 dkg cukru, povame jej na druh stupe, vin do nho opt vlome, povame 3 minuty, nae je dobe okapan slome do sklenic. Cukr povame na tet stupe, pak jej nalijeme na vin a dme vychladnout. Studen lhve poveme dvakrt pergamenovm paprem a sterilizujeme pi 100 C 3 minuty.
Tmto zpsobem meme pipravit i mchan ovoce, nap. vin bobulky rybzu, angret, maliny a jahody. Toto ovoce vame postupn ne najednou a podle druhu, aby se nm jemnj ovoce nerozvailo. V lahvch skldme druhy vrstevnat.
Pomr surovin : na 2 kg ovoce 1 litr vody a 80 dkg cukru.
Proslazen vin na ozdobu cukrovinek
Zral, opran vin zbavme pecek a dle je v ist ndob posypeme cukrem a dme do druhho dne do studena. Dal den vu z nich nalijeme do kotlku a na prudkm ohni povame 8 minut. Do vac vy vlome vin a povame je asi 15 - 20 minut. Pi vaen dme dobr pozor, aby se nerozvaily. Hork vin dme se vou do vyhtch lahv a studen dvakrt poveme a ulome do studena.
Pomr surovin : 1 kg vin - 50 dkg cukru


Vytisknuto dne 25.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku