�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Fondnov hmota zblzka

Autor: Mirka Slavkov
Datum vyd�n�: 27.11.2013
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1908

Fondn se pouv pedevm k polvn cukrskch vrobk, jako jsou vneky, vtrnky, punov ezy a pod. Fondn se tak uplatn jako npl do bonbon a trvanlivjch cukrskch vrobk.

fiogf49gjkf0d

Fondn je hmota s typickou sladkou chut a pjemnou vn a vysokho lesku. Fondn se pouv pedevm k polvn cukrskch vrobk, jako jsou vneky, vtrnky, punov ezy a pod. Fondn se tak uplatn jako npl do bonbon a trvanlivjch cukrskch vrobk (dezerty, salonky). Pro rzn zpsoby pouit je nkdy poteba upravit konzistenci. K tomu doporuujeme pout cukrov sirup, zcela vjimen a jen v malm mnostv vodu. Fondn meme snadno obarvit potravinskmi barvivy, i ochutit rznmi aromaty.

Jak by ml fondn bt?     

N
eml by bt pli tuh aby se snadno zpracovval
 
P
i sprvnm zpracovn mus dobe krt, m mt odpovdajc lesk a nesm praskat

-        Jak fondn sprvn zpracovvat: 

Potebn mnostv fondnov hmoty dme do ndoby a bez pdavku jakchkoliv psad nahvme za promchvn na pmm ohni na teplotu 55 C. Teplotu mme teplomrem, pi smyslovm zkouen hmota mus mrn plit na rtu.
Po zaht na teplotu 55 C pidme mal mnostv vody (na 1 kg fondnu cca 30 ml vody) a dkladn vymchme. Fondn udrujeme dsledn na teplot 48 C po celou dobu zpracovn polvn vrobk

Tento postup a dsledn dodrovn uvedench teplot nm zabezpe kvalitn potaen vrobk a nkolikadenn trvanlivost, kdy fondn nestk, ale zstv prun a leskl. Vrobky udrujeme v  chladu.

 Mon zvady:

Fondn do druhho dne stee nesprvn postup pi pprav fondnov hmoty, teplota byla pli nzk. Hygroskopisk vlastnosti cukru zpsobily zvlhnut a stkn polevy

Fondn prask a loupe se fondnov hmota byla pehta a nedostaten naedna. Na dotek je tvrd, such, bez lesku, loupe se.

Povrch je matn, bez lesku fondnov hmota byla pehta

U fondnov hmoty je poteba mt na pamti, e se jedn o specifickou surovinu a pi jejm zpracovn je nutn flexibiln reagovat dle zpsobu pouit. V dnm ppad nepidvme vodu do hmoty na zatku, ale a po zaht a jej mnostv musme pizpsobit okamit konzistenci.

Fondnov hmota pat do kategorie cukrskho fondnu. Na trhu se mete setkat tak s tuhm fondnem na vrobu cukrovinek. Ten samozejm pijme vce vody, ale prce s nm je nronj a nedosahuje tak vysokho lesku.


Vytisknuto dne 22.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku