�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


teni na tma "metrln"

Autor: teni
Datum vyd�n�: 18.11.2013
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1906

Ve na vle dobe, ale rychle propracujeme a dme na 2 hodiny do lednice, aby se dobe rozloila mouka.Pokud se tsto lep, co je zpsobeno vhlkout mouky, sta pidat mouku a zapracovat. Vyvalujeme silnj plt asi jako na lineck.

fiogf49gjkf0d

 

Hotov tsto nechm dlouho odleet, vborn je, kdy si ho udlm vt mnostv a vlom je do mrazku. Po rozmrazen jsou trubiky vzorov. Recept mm tento:
16dkg hladk prost mouky
petka soli
6-7polvk. lic mlka
1 polvk. lce octa
4 loutky
Z tchto surovin se udl zvinov tsto, jde o nronou prci, mus se perfektn propracovat, a se na nm dlaj puchky a tsto "kyt", kdy se zmkne. Vyvl se a do nj se zabal

tukov tsto
16 dkg prost hladk mouky
1/4 kg msla (mus to bt mslo)
Uhntu ve dohromady a zabalm do zvinovho tsta, nechm odleet v chladnu a jet dvakrt rozvlm a znovu slom. Hotov listov tsto nechm odleet min. 2-3 hodiny, m dle, tm lpe, teba pes noc. Namotan trubiky peu zprudka, a kdy nasko a maj pknou barvu, dosum je v mrnj troub, asi na 150 C. Z msla se doslova rozplvaj.

Je pravdou, e na vi lepku a druhu tuku zle, aby se listov tsto opravdu povedlo.T zle na poctivm pekldn. Pokud nechcete zavat dal zklamn pi peen kremrol z listovho tsto dvm k dobru tsto m babiky,kter nikdy nezklame.Je to tsto jednoduch a ve velk oblib,jak na kremrole tak na teky.J ho pouvm i na vnon cukrov.

500g hladk mouky
250 ml lehaky na lehn
250g stoprocentn tuk

Ve na vle dobe, ale rychle propracujeme a dme na 2 hodiny do lednice, aby se dobe rozloila mouka.Pokud se tsto lep, co je zpsobeno vhlkout mouky, sta pidat mouku a zapracovat. Vyvalujeme silnj plt asi jako na lineck. Na kremrole eeme psky, kter natme na trubiky. Na teky krjme tvereky do stedu trubiky a protilehl konce pelome pes trubiku. Nepotrme vejcem.

Nezle jen na kvalit mouky, ale pokud dlme klasick listov tsto, je hodn dlet sprvn mnostv octa, protoe zpsobuje pnut tsta pi peen. Kdy je ho tam dme mlo nebo vbec, tsto se stran trh a prask...


Vytisknuto dne 03.12.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku