�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Slovko o agaru

Autor: red.
Datum vyd�n�: 11.10.2013
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1894

Tyto infusorie, jakmile se dostanou do aludku, vstebvaj vechny kyseliny tam obsaen a pohlcuj v tle vechny cizopasn organizmy, nejrznj bacily a mikroby a vyluuj je v kvapnm postupu stevy z tla ven.

fiogf49gjkf0d

Agar byl na naem portlu zmnn ji vcekrt. Podvejme se nyn na nj po zdravotn strnce. Vme, e agar je mosk chaluha rostouc nejrychleji ze vech bylin, kter znme, a pedstavuje pechod od vodnch ivoich k rostlin. Ve svm vvoji nasv do sebe vechen sloit a mnohotvrn ivot infusori obsaen v moskch hlubinch. Lze tedy ci, e pedstavuje jaksi souhrn vykrystalizovanho ivota. Tyto infusorie, jakmile se dostanou do aludku, vstebvaj vechny kyseliny tam obsaen a pohlcuj v tle vechny cizopasn organizmy, nejrznj bacily a mikroby a vyluuj je v kvapnm postupu stevy z tla ven. Snme-li agar such a zapijeme jej lkem hork vody nebo kvy, doslovn v aludku obivne a zmt sebou. A to tak dlouho ne je strven. Po dobu trven je n zavac trakt oprotn bacil. Uvme-li agar kad den na lan aludek mezi hlavnmi jdly, reguluje n organismus lpe ne kterkoliv jin bylina.

Agar japonsk nebo vchodoindick, jen tvo tyinky ist sklovit a a tm prhledn, obsahuje vce jodu a jinch livch ltek.

Agar psob pzniv proti zcp a jestlie jej uvme dle a pravideln, teba jen rozpustn v mlce, meme po krtk dob pozorovat, e psob jako lk obrodn, nebo vyvolv nov ivot v bukch, kter pebudovv a obnovuje. Posiluje tlo, upravuje innost vech lz a desinfikuje aludek.

Agar je t mon pouvat v polvce nebo rozkrjen na nudliky s ovesnmi vlokami.

Pozor abyste pro kunzumaci povali agar prav


Vytisknuto dne 06.06.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku