�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Medvdek P-kanec: medov bomba od Mixitu

Autor: Adla Flajarov
Datum vyd�n�: 23.10.2013
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1893

Kupav zklad mixu Medvdka P-kance tvo medov cornflakes s oky, ovesn lupnky a paldov pukance. Med je zsobrnou energie, dky kter (nejen) vely pekvaj zimu a v sezn jsou pak zase fit.

fiogf49gjkf0d

Mixit.cz namchal novou pohdkov dobrou sms pro vechny milovnky sladkho, kter sem tam hrye dn oslazen svdom. Medvdek P-kanec je toti kompromisem mezi hnm mlsnm a zdravou sndan. Chutn a von po medu, kupe dky pukancm a spolehliv po rnu nakopne i medvd spe.
Kupav zklad mixu Medvdka P-kance tvo medov cornflakes s oky, ovesn lupnky a paldov pukance. Med je zsobrnou energie, dky kter (nejen) vely pekvaj zimu a v sezn jsou pak zase fit. Tit se mete tak na morui, kter je povaovna za inn antioxidant, a brusinky, non mru vech infekc. Shrme si to, medov msli je prost tou nejlep vzbroj proti zimnm neduhm a krom toho budete fit jako velky zjara.
S Medvdkem P-kancem ve spi nebudou moct dti ani dospl dospat rna, jen aby u na n ekala jejich oblben sndan. A ty nejodolnj spe urit probud kupn pukanc a zvuky mam od jdelnho stolu. Nebojte, nemaeme vm med kolem pusy. Obyejn msli z obchoku p-kne zvist! Odbornci z Mixitu ale doporuuj uskladovat sms ve spi v dobe utsnnm tubusu. Medvdek P-kanec sice lk hlavn lidi, ale kvli precedentnmu ppadu nejmenovan pohdkov postaviky nememe ruit ani za ppadnou nvtvu medvd.
Mixit Medvdek P-kanec, 600 g, 139 K.
Sloen: kukuin vloky s medem a arady, pukance paldov s medem BIO, ovesn lupnky kupav, vlknina (penin otruby, penin a kukuin celozrnn mouka a glukza, jen slad, lecitin, suen mlko, rostl. olej, skoice), morue, brusinky (pislazen)


Vytisknuto dne 26.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku