�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Ozdobn dortov dekorace

Autor: Jaromr Boff
Datum vyd�n�: 21.10.2013
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1892

Dekorace dotv dort. Od jeho estetickho vybaven zvis jeho prodejnost a uruje i cenu vrobku. Ten kdo poznal vhodnost tchto ablon, urit tohoto pomocnka ve sv dln nepostrd.


fiogf49gjkf0d

 

Dekorace ztlesuje a vybavuje dort. Od jeho estetickho vybaven zvis jeho prodejnost a vkusn zpracovan dekorace uruje i cenu vrobku.

Pokud se dekorace ztrc v malikostech nebo v jednotlivostech, kter nejsou sladny s celkem a s nutnou cenovou hodnotou, nastv nm mezera v kalkulaci, buto tm, e dochz ke zdraen dekorace, nebo dortu vzhledem k velikmu nkladu materilu na jeho vrobu nebo umleck proveden. Nkdy pak nezbv nic jinho, ne dort prodat pod cenu, nebo bez vdlku.

Aby se mohla pkn a vkusn dekorace dortu rychle a pi sporn reii sestavit, pouv se k tomu elu dekoranch ablon. Zkaznk nakupuje mnohdy dort bez pedchoz objednvky, a chceme-li jeho pn vyhovt, je zapoteb mt po ruce celou klu ozdobnch dortovch dekorac.

Ten kdo poznal vhodnost tchto ablon, urit tohoto umlohmotnho pomocnka ve sv dln nepostrd.

ablony se pouvaj k nastnn vzorku nebo se jejich prostednictvm vzorek natr. Nastiovn se provd ttcem, kdy se pouv uztuenho sttce, tzv. kartovho. ttec se dr svisle a takto se vtr cukrsk barva skrz oteven sti ablon na pipravenou plochu dortu.

Pi tto prci se mus dbt, aby nebyl ttec pli namoen, nebo by se mohlo stt, e se nm barva roztee po dort. Je lep, kdy se ttec pedem ote na pape, aby nebyl pli mokr. Existuj rzn druhy barviv nap. kakaov prek rozedn vaenm cukrem a mnoh dal.

K natrn dekorace vezmeme id glazuru nebo sprvn temperovanou mec hmotu, poppad cukrskou polevu. Nabz se dal ada monost v podob blkovho krmu, barevnho ovocnho el, mslovho krmu a dal.

K tomu elu je vhodn pouit irho a dlouhho noe. Levou rukou drme ablonu a pravou roztrme glazuru. Je poteba dbt na to, aby byla glazura vdy roztrna v malch tenkch dvkch, ponvad jen tmto sprvnm roztrnm doclme sprvn tvar. Jedn se v podstat o jednoduchou a lehkou prci.

Kdybychom roztrali na ablon vt mnostv hmoty najednou, jsme v nebezpe, e st tto hmoty pilne na ablonu, m utrp kvalita vrazu dekorace. Po rozeten zdvihneme pravou rukou ablonu na jedn stran ve a teprve levou rukou oddlme ablonu od dortu pry.

Jakmile si zvykneme na tento postup, piprav nm ablonov technika radost a uet mnoho drahocennho asu a materilu. ablonou udlme pknou a rychlou umleckou ozdobu, kter se bude zkaznkovi lbit.


Vytisknuto dne 23.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku