�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Haribo - Saft Bren

Autor: rka Broov - Crest Communications
Datum vyd�n�: 18.10.2013
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1891

Zachovali jsme pvodn kvalitu a uchovali tradin oblben vrobek. Inovace spov v dvaceti pti procentnm obsahu ovocnch v a velikosti medvdk, co jak doufme pinese malm i velkm zkaznkm mk a avnatj zitek

fiogf49gjkf0d

Spolenost HARIBO pichz na esk trh se Saft-Goldbren nyn ve zvlt avnat variant vetn novho redesignu obalu s ervenm rozlienm. Inovovan HARIBO Saft-Goldbren neztrcej nic na sv osvden kvalit, prv naopak. Obsah ovocn vy je nyn zven na dvacet pt procent oproti pvodnm dvaceti dvma procentm. Nov verze HARIBO Saft-Goldbren nabz avnat bonbony jet mk a ve vt velikosti v esti oblbench pchutch - hruka, broskev, malina, limetka, ern rybz a zelen jablko.
U zvlt avnat varianty HARIBO Saft-Goldbren jsme chtli nae zkaznky pekvapit nm novm, ale pesto zstat vrn tradici a kvalit, k Rostislav Nmec, jednatel spolenosti HARIBO CZ s.r.o. Zachovali jsme pvodn kvalitu a uchovali tradin, spotebiteli oblben vrobek. Inovace spov v dvaceti pti procentnm obsahu ovocnch v a velikosti medvdk, co jak doufme pinese malm    i velkm zkaznkm mk a avnatj zitek, dodv Rostislav Nmec.
S pchodem podzimu se medvdek od spolenosti HARIBO rozhodl rozdvat radost malm                  i dosplm tou nejpjemnj podobou, avnatmi cukrovinkami. Tit se tak mohou z novinky  HARIBO Saft-Goldbren, kter je pipravena dle tradin receptury, ale je obohacena  o podl ovocn vy tak, aby chutnala i tm nejmlsnjm spotebitelm. Konzistence novch bonbon je velmi jemn dky vysokmu dvaceti pti procentnmu podlu ovocn vy. V jedinm sku najdou zkaznci est rznch barev a chut. Pat k nim zelen s pchut jablka, erven s malinovou pchut, oranov s broskv, bl s hrukovm aroma, tmav erven s pchut rybzu a lut s pchut limetky. Pozornost upout i vrazn odlin obal, kter je nov ve spodn sti zbarven do ervena. HARIBO Saft-Goldbren jsou na eskm trhu dostupn v 85 gramovm a 175 gramovm balen.


Vytisknuto dne 06.06.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku