�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Mal cukrsk postehy velkho vznamu

Autor: red.
Datum vyd�n�: 20.09.2013
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1884

Ocet m tu vlastnost, e pi peen mslovho listovho tsta napomh trhat (listovat). Kdyby se vak dalo octa do tsta mnoho, pak by se trubiky na kremrole pln roztrhaly. Proto se sm pidvat octa do tsta velice mlo, aby se zbo nekazilo.

fiogf49gjkf0d


Zabrnn padn vrobk ze pejle pi men okoldou
Pi potahovn marcipnovch vajek, vestek a ten, spadvaj tyto, kdy je vytahujeme z men hmoty, velice snadno se pejl, co obyejn znamen ztrtu asu. Tomu odpadvn lze zamezit, ponome-li pejli ped zapchnutm do pedmtu do tekutho kakaovho msla nebo okoldy.

Lesk u marcipnovho ovoce
Na hlavn efekt marcipnovho ovoce spov v lesku. Toho doshneme, kdy dobe nahejeme a potom slab poteme tekutm istm kakaovm mslem.

Ocet do mslovho listovho tsta?
Ocet m tu vlastnost, e pi peen mslovho listovho tsta napomh trhati (listovati). Kdyby se vak dalo octa do tsta mnoho, pak by se trubiky na kremrole pln roztrhaly. Proto se sm pidvat octa do tsta velice mlo, aby se zbo nekazilo.

Pra v troub
Na nkter cukrsk zbo je teba pry v troub a t se docl, kdy do touby vstkneme trochu vody. Dje se tak hlavn pi peen mslovho listovho tsta, kynutch kol a pak pi peen plenho tsta. Peenm pi pe podobn vrobky velice nabudou.

Zuitkovn marcipnovch ztvrdlch odpadk
Marcipnov odpadky a neprodan marcipnov zbo velkou lohu. Tyto vci z marcipnu zuitkujeme prakticky s uitkem, kdy je rozstrouhme a zapracujeme do krokantu. Vezmeme k tomu 1/3 marcipnovch odpadk a 2/3 oech. Zbo (tyinky apod.) se tm nijak neznehodnot. Naopak, pchut mandl z marcipnu se kvalita oechovch krokant jen pozvedne.

Kdy men vrobek ztrc lesk
Chceme-li tomu zabrnit, musme dbt aby korpusy kter mme, mly stejnou teplotu jako mec hmota. Jsou-li korpusy pli studen a m se v tepl mstnosti, ztrat bonbony lesk. Temperatura mstnosti, okoldov mec hmoty a korpus m bt stejn, pak se docl pknho lesku.

Zkouka nakysl smetany
Mnoh cukr zajist piel do rozpak, kdy mu zkyslo vt mnostv smetany a nedalo se pesn zjistit, zda smetana ji byla nakysl kdy ji obdrel od dodavatele. Smetana bv nkdy v potenm stavu zkysnut, ani je to mon chut zjistit. Abychom mohli zjistit, zda je smetana nezvadn, dme do skleniky trochu nalehan smetany a polijeme ji trochou vinnho lihu. Je-li smetana nezvadn, oboj se spoj a smenina zstane hladkou. V ppad, e je smetana ji i v potenm stavu zkysnut, sraz se a nesms se s vinnm lihem.


Vytisknuto dne 06.06.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku