�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Moravsk pohr v Bzenci dortov tvorba / - 5.

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 15.03.2013
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1835

Sout sama o sob nen jen pouhm pomenm sil, ale pedchz j dlouhodob pprava spovajc ve zdokonalovn technologi, poznatku surovin, jejich psobnosti ve vzjemnch pomrech i v teplotnm zpracovn.

fiogf49gjkf0d

Dneek je poslednm dnem  v ptidln reporti z 11. ronku cukrsk soute v dortov tvorb Moravsk pohr, jeho poadatelskou organizac byla Stedn kola gastronomie, hotelnictv a lesnictv Bzenec. Patront nad organizac akce nleel Marii Kuerov vedouc uitelce odbornho vcviku v oboru cukr.
Protoe pan vedouc  byla ptomna od samho zatku Moravskho pohru, tak se nabzela pirozen otzka pedhledu vvoje tto soute. 
Z jejjch st zaznv znm alibistick vta, o tom, e kdo nic nedl, nic nepokaz, kter nezpsob jmu dotynmu, ale poskytuje mu jistotu v tom, e nepostoup ani o p ve sv nauce, protoe se nic nenau.


                             10. msto - Richard Berlk - SO Bratislava


                     11. msto - Vclav Muikovsk SO Josefa Sousedka, Vsetn

Pochopiteln, e 1. ronk soute  ml rozpait krok a nkter koly, kter se zastuj od samotnho zatku, mly svou tvorbu na urit rovni. Od t doby uplynulo jedenct let a rovov ukazal se u nich nalz ve zcela odlin rovin. Sout sama o sob nen jen pouhm pomenm sil, ale pedchz j dlouhodob pprava spovajc ve zdokonalovn technologi, poznatku surovin,  v jejich psobnosti ve vzjemnch pomrech nebo v teplotnm zpracovn. Dochz k rozen obzoru v monostech vlastn rukodlnosti, estetick nauce, porozumn prostor harmonii. Sama sout vyaduje zskvn nadstandardnch informac, kter me poskytnout vhradn soutn innost. Kdo se nezastuje takovchto kln, je ve sv tvorb, ale takt i profesnm vvoji, vrazn ochuzen. 
              
 


                            12. msto  Veronika   mkov - ISCOP Valask Mezi

Porota m svj metr, kter mv profesionln kalibraci. Vyhrt u tohoto arbitra je vtzstv, kter se zapisuje do djin.  Ale je zde jet jedna hodnotc laka, kter m dosti odlin dlky pro porovnvn kvality.
A tou je publikum. To nem ve svm hodnotcm arzenlu to, co maj k dispozici skuten hodnotc komisai. Jedn se pedevm o monost degustace, kter byla jednou ze sloek urujc konen poad, vetn dalch atribut nezbytnch k dosaen objektivnho vsledku.
Ale publikum m jednu, a bez nadszky napu - pekelnou - monost jak ovlivnit nejen vsledky, eknme oblastn soute, ale rozhoduje  o nasmrovn celosvtovho dn v trendu byznysu v jednoduchm konu, kter m vznam v gestu staromskho csae, jen polohou palce nahoru i dol rozhodoval o ivot statisc lid. To gesto v ppad cukrsk soute m hodnotov poznatek v jednoduchm vzorci:  lb - nelb!

 
 13. msto - Barbara Fehrov - SO Nitra      14. msto - Petra Kolekov - S UH

Nalezen shody odborn poroty a publika je velkou vzcnost. Pokud k nmu dojde, jedn se vjimenou shodu, a to se v 11. dlu soutnho serilu Moravsk pohr i stalo, protoe vtzstv u poroty i publika doshla Monika Kuerov z podajc S Bzenec. Tento vsledek vypovd jak o n, tak i prci oboru cukr ve Bzenci, potamo i kvalit 11. ronku Moravsk pohr.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Napsno pod arou - Tato sout, kter je bezesporu zajmav, m jeden problm, na kter jsem upozoroval za blah ry jet dvjch editel. A ten spov v jejm nzvu. Tenkrt jsem napsal, e Moravsk pohr je daj, kter nic nevyjaduje. Nechci se ptt na adresu kompetentnch initel, co jim k internetov vyhledva, ale je to de facto nejelovj smr, kterm lze doshnout svho zmru. Vdy je poteba se vt ne do sv, ale do tenovy vahy, jak si oznaen i nzev vyhodnot. Moravsk pohr me bt v kuelkch, pespolnm bhu ppadn v gorotkch, kdy tato innost  nepov a tak popularity. Tud Moravsk pohr o tomto nzvu nebude vyhledvn plinm kvantem lid.
Ze sv vydavatelsk praxe v cukrskm oboru vm, e nejvyhledvanj a tm i nejpopulrnj ve vyhledvn jsou lnky s dortovou tmatikou. A z toho vyplv, co chci sdlit. Pokud by sout nesla nzev  - Moravsk pohr v dortov tvorb - , tak mohu garantovat, e popularita a zjem o tuto sout bude dvakrt tak vy. Vte, nevte, mm s tm sv praktick zkuenosti.

 - konec -


Vytisknuto dne 15.06.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku