�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Tvome plundrov tsto

Autor: Tom Sedlek
Datum vyd�n�: 22.02.2013
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1825

Z drod, cukru a troky vlanho mlka udlme kvsek, vmchme do mouky, pidme vejce, mlko a sl a zpracujeme tsto, kter se nelep. Nechme na pomounnm vle pikryt utrkou kynout.

fiogf49gjkf0d

Jeho charakteristiku lze shrnout do vty, e plundrov tsto je v podstat kynut listov tsto. Jedn se o nkolik vrstev skldanch tst, kter opakovan vyvalujeme a pekldme. Plundrov tsta se vyznauj vym obsahem tuku. Tato tsta  a vrobky z nho jsou hodn rozena v zemch jin Evropy, ale doshla sv obliby rovn v Nmecku a Rakousku.

400 g polohrub mouky
1/4 l mlka
2 vejce
20 g drod
2 polvkov lce cukru
petka soli
200 g msla
mouka na podsypani


Z drod, cukru a troky vlanho mlka udlme kvsek, vmchme do mouky, pidme vejce, mlko a sl a zpracujeme tsto, kter se nelep. Nechme na pomounnm vle pikryt utrkou kynout.
Po vykynut tsto vyvlme, na nj polome mslo, pelome do psanka jako u listovho tsta a vyvlme.
Nechme asi 15 minut v chladu a potom jet 2 x pekldme a vyvalujeme.
Potom tsto vyvlme, nakrjme tvereky a plnme tvarohovou a makovou ndivkou. Tvarujeme do teku, nachame nakynout, peeme v hodn tepl troub.
Vetsinou se podavaji teple,


Vytisknuto dne 15.06.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku