�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Cukrsk hra s jablky

Autor: Petra Pospchov
Datum vyd�n�: 11.01.2013
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1804

Pidme loutek a znovu prohnteme hrudkovatou sms v misce. Pilijeme 3 lce studen vody a vypracujeme vln tsto. Vytvome z nj kouli, sthneme ji do potravinsk flie a ulome na hodinu do chladniky.


Ve vtin recept se daj jednotliv odrdy jablek bez vt kody navzjem nahrazovat, existuj ovem vjimky. Kupkladu vyhlen francouzsk dezert Tarte Tatin, kter vymyslely sestry Tatinovy z vesniky Lamotte-Beuvron nedaleko Pae, se ze vech jablek pipravit ned. Vyaduje toti odrdy mn avnat, kter jemn tsto nerozmo. Pvodn recept doporuuje "reinettes", ovem bez bli specifikace. Co je trochu problm, nebo moudr pomologick knihy vm odhal, e renet je pomrn dost a jednotliv variety se od sebe li.

Z jablek, kter se mn dostala pod ruku, jsem do Tarte Tatin pouila renety sudetsk, kter vynikaj svou avnatost, nejsou vak pli aromatick. Naopak klasick Coxova reneta, kter z eskch sad postupn miz, se na tradin francouzsk kol hod bjen i z hlediska chuti. patn nejsou ani zimn renety, takzvan koen, za jejich nevhodu bv povaovno, e se scvrkvaj rychleji ne jin odrdy, co vak u tohoto receptu nijak nevad. Pozor! Jsou renety, kter se do kole sester Tatinovch nehod vbec. Je to teba Landsbersk reneta, kter pod skoicov zabarvenou slupkou skrv velmi avnatou duninu.

Jak je vidt na pkladu Tarte Tatin, vybrat to sprvn jablko pro konkrtn kuchysk pouit me bt skuten vda. Na druhou stranu se na to mete podvat i z lep strnky a promnit vaen s jablky ve hru: dky pokusm s jednotlivmi odrdami vyladte svoje recepty k dokonalosti.

Kol z Idared
(rozpis na 1 formu o prmru asi 23 cm)

100 g hladk mouky
100 g polohrub mouky
150 g msla
1 loutek
3 lce studen vody
5 jablek odrdy Idared
3 lce cukru krupice
50 g msla
5 liek merukov marmeldy
2 lce calvadosu
petka soli

Mouky a petku soli smchme v mse, pidme k nim sto gram povolenho msla a prsty dkladn rozmlnme. Pidme loutek a znovu prohnteme hrudkovatou sms v misce. Pilijeme 3 lce studen vody a vypracujeme vln tsto. Vytvome z nj kouli, sthneme ji do potravinsk flie a ulome na hodinu do chladniky.

Troubu pedehejeme na 200 stup. Formu vymaeme tukem.
Jablka zbavme jdince a nakrjme na tenk pltky.
Tsto vyjmeme z chladniky, zbavme je flie a nechme chvli odpoinout v pokojov teplot.
Rozvlme do kulat placky a tu vlome do formy.
Na dno klademe jablka do tvaru spirly. Takto vyskldme alespo dv vrstvy. Posypeme cukrem a rovnomrn poklademe kousky zbylho msla.
Vlome do trouby a nechme ti tvrt hodiny pct. Pot troubu vypneme a kol v n nechme jet pt minut dojt.
V kastrlku rozehejeme calvados rozmchan s marmeldou. Sms potom poteme kol.


Vytisknuto dne 20.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku