�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Maysk proroctv o konci svta / - 19.

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 20.12.2012
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1800

A tak pijde konen den,
jen zastav historii,
skon lidu vvoje sen,
- bsy elem v tm zavyj. -

fiogf49gjkf0d

Maysk proroctv o konci svta - 19.

Ji ez z Vtrnku

U jsme tm v konci sgy,
o zniku na Zem,
osud dal dj na sv vhy
a ek: - Nutno skonit lidstvu ve tm! -

My dl pravil vtskou mluvou,
zvstoval, co pijt mus,
nehnul pitom nijak brvou,
nad jevem co lid zadus:

A tak pijde konen den,
jen zastav historii,
skon lidu vvoje sen,
- bsy elem v tm zavyj. -

Bratr nepozn ji bratra,
ani ena svho mue,
- Zem plamenn bude vatra, -
v ru sho pvab re.

K emu penz naetench,
k emu teba statk hmotnch,
koda as promarnnch,
vc marnch a pekotnch.

Je mrhal lid na zbavu,
- dar shry jen prohil, -
do smyky svou vstril hlavu,
- a osud it mu me zkil.

Kdyby lidstvo nevlilo,
a vymezilo by chyby,
zcela jinak by se ilo,
 - le ivot nehraje na kdyby !-

Na obloze, jak na pltn,
- promtnou se lidu dje, -
uke, kdo z nich il patn
 -  a tch budou habadje!

A vy eny, - rovn mui -
 - prst uke na nevry -
mrz pjde vm po ki
 - v inech va zpronevry.

A ti co moc mli v rukou,
a slu rozhodnut prvo,
jim srdce v tepu smrti tlukou,
- plamenn je ek blaho! -

Ti co mli ve loupit,
nebude zde monost dn,
ze svch in se vykoupit,
- neb tahle moc je neplatn! -

Ze slov Mye vyznv tak,
e konen pijde proces,
kdy lidstvu tm vyhasne zrak,
e vldu tak, - pevezme bs! -

Pozd bycha tak honiti,
nelze ortel ji rozetnout,
zbv jen hlavu skloniti,
- a svj osud hrd pijmout !!!

Zde jsme stanuli na pedposlednm schodu mayskho proroctv, s jeho konenm znnm budete seznmeni na potku ztejho dne v nzvu  - soudn Den ! -

Ven teni, draz v Kristu a vech nboenstvch, kter lidstvo tto planety vyznv.
Pedurenm osudu bude konit epocha lidskho snaen, kter v rznch podobch a v souinnosti s dlem prody utvelo Zemkouli po dlouh tiscilet. Inu, nic netrv vn a kad psnika m svj konec, tak jako ivot kadho z ns.
Ztra se tedy naposledy setkte s proroctvm, je se opr o pozoruhodnou skutenost, kterou je ukonen mayskho kalende na datu 21.12. 2012. Je to, jak znmo, datum relativnho dosaen pohybovho vrcholu na ivotadrn hvzdy Slunce zemsk pmky, nazvan obratnk Raka.
Je mn velikou ct, e jsem vm mohl zvstovat prbh tajemstv mayskho kalende v tchto poslednch dvaceti dnech.
Abyste nebyli v samm konci ochuzeni o zvren dl tohoto epochlnho dje v historii lidstva, zvstuji vm vzvu v podobenstv prosby o vai ast v ptek 21.12. 2012 ji od 00 : 00 hodin na tomto mdiu, kdy v plamenn jasnozivosti pohldnete v tv svmu osudu!
Bume hrdi na to, e dle naeho lidskho chpn, coby jedin inteligentn bytosti na planet Zem jak se to alespo domnvme, a ne zdaleka se do tto pedstavy kad vtstn  -  jsme byli pedureni prv my, tato souasn generace, abychom zavrili dosavadn epochln vvoj a innost lovka od doby prvobytn pospoln a po souasnost a pohldli djinn pravd pmo v idlo jejho zraku.
Uvdomme si v tto historick chvli, e je nm dopno bti onmi pozemskmi poslednmi Mohykny, jm byla svena pocta v podob skasn praporu ivota tohoto svta na pl erdi ve jmnu cty vem pedchozm civilizacm a generacm, kterm se nedostalo takov pocty jako v tto chvli nm!
Bume na tuto volbu osudu vi nm v pokoe pyni a vdni.
A v tomto vjimenm daru a historickm meznku prokame, e jsme lid hrd a staten a pohleme svmu osudu tv v tv se vztyenou hlavou!


Vytisknuto dne 15.06.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku