�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Maysk proroctv o konci svta / - 18.

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 19.12.2012
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1798

- A kdo inil bolest jinm, -
j by od nich nechtl mti,
tak ten - vym posvcenm -
- ji te bude nucen vzti. -

fiogf49gjkf0d

Maysk proroctv o konci svta - 18.

Ji ez z Vtrnku

Promlouv mu dvnovku:
 - Sly, co pijde k vm na  Zemi, -
co pihod se lovku,
- kdy k proroctv zstal nm! -

Pijde peklo v realit,
jm si kad projt mus,
a v zl moci v totalit,
kdy tv smrti mnoh skos.

Zatemn se nebes brna,
vyhasnou vm energie,
nespatte svitu rna
 - jeden druhho zabije -

Kad kt se bude z hch,
ze zla, podvodu a zloby,
v tvi lidu bude tik,
a vzpomnka v dobr doby.

Dospli jste u a k e,
je vzdlena byla mle,
utrpen zdob tve,
- lovk doel svho cle.

Neb nelze svt rabovati,
- nalezit tm miz, -
due lidsk svazovati,
- vdy u jste si vichni ciz.  

Marn budou nky lidu,
- o hch svch odputn,-
padla monost ti v klidu,
- trpk pone kuropn! -
 
- A kdo inil bolest jinm, -
j by od nich nechtl mti,
tak ten  - vym posvcenm -
 - ji te bude nucen vzti. -

Tak pravil mn, ten star My,
v klidn mluv pevnm hlasem,
jeho  zvst  promlouv bj,
 - je psna je dvnm asem.-

Moje mysl v divu asu,
v bolu dje v Mye hled,
dl na nm mlky, v asu,
- co ti Myi ve nevd!    

 - pokraovn kad den a do 21.12. 2012 -


Vytisknuto dne 20.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku