�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Stt si dolpne na prodejce potravin

Autor: Jan Klesla
Datum vyd�n�: 19.12.2012
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1796

Novela zkona o potravinch m postihovat prodej prolch a nekvalitnch vrobk. Sankce by nov mly bt a trojnsobn. Sjednotit by se ml i dohled nad restauracemi a rychlm oberstvenm.

fiogf49gjkf0d

Sankce za prol vrobky by se mohly vrazn zvit. Upozornn na trestn in m nov ochrnit zkon. Problmy kolem socilnch karet a zvyovn DPH v minulch tdnech opt omezily legislativn innost parlamentu. Sentoi svm vetem vych sazeb posunuli termn, kdy by mohla nabt innosti zmna zkona o DPH. Pokud to nebude mon od avizovanho 1. ledna 2013, hroz v sazbch zmatek. Ten me pinst velk problmy podnikatelm, etnm i napklad velkm firmm, kter maj povinnost s pedstihem informovat zkaznky o zmnch cenku. U samotn nejistota dnes zpsobuje nemal nklady. Dal nvrhy legislativnch zmn dleitch pro esk podnikatele byly pijaty pedevm vldou. Jejich nslednho schvalovn poslanci a sentory se dokme a po Novm roce.

Ochrana whistleblower
Lid, kte upozorn na trestn in, napklad korupci, by se mohli dokat ochrany pmo ze zkona. Takzvan whistleblowei by mli bt chrnni napklad ped postihem ze strany zamstnavatele. Proto by se na n mla vztahovat ochrana antidiskriminanho zkona, kde bude uveden i vet trestnch in na jejich nahlen se bude vztahovat.

Omezen opertor
Kabinet se postavil neutrln k nvrhu zkona pedloenho poslanci TOP 09. Ti chtj, aby nemohli opertoi zneuvat svho postaven a firemn i individuln zkaznci byli lpe chrnni. Napt by tak byly zakzny automaticky obnovovan smlouvy typicky na dva roky nebo sankce za jejich pedasn vypovdn.

Pojitn a po zkouce
Pojiovac agenti by k poskytovn slueb mli skldat speciln zkouky. Podle vldy mus prokzat pedevm odborn znalosti, a garantovat tak kvalitu slueb. Navc by mli dostat pravidla pro jednn s klienty. Novela m tak rozdlit pojiovac zprostedkovatele do nkolika kategori.

Vy sankce za potraviny
Ministerstvo zemdlstv pilo s novelou zkona o potravinch, kter m postihovat pedevm prodej prolch a nekvalitnch vrobk. Sankce by nov mly bt a trojnsobn. Ministerstvo se tak sna reagovat na patn zkuenosti z dvjka. Sjednotit by se ml i dohled nad restauracemi a rychlm oberstvenm.

Konec anonymnch akci
Dlouho diskutovan a pipravovan novela, kter m skoncovat s anonymnmi akciemi, pela do druh poloviny legislativnho procesu. Poslanci ji pustili do druhho ten. Stle se v n pot se zachovnm akci na doruitele, jejich vlastnci by ale mli bt identifikovateln. Akciov spolenosti by se tak i v esku mly stt stejn prhlednmi jako ve zbytku Evropy.

Ne kvtm pro eny
Poslanci z Vboru pro evropsk zleitosti se postavili proti nvrhu na zaveden povinnho zastoupen en ve veden podnik. Iniciativa eurokomisaky pro spravedlnost Viviane Redingov pitom ji v EU prola podstatnm zmrnnm. Namsto zvazn platnho pedpisu pro celou unii m jt o smrnici, kterou si kad stt penese do prvnho systmu sm. Minimum 40 procent en se pak bude tkat jen velkch podnik a spolenost, jejich akcie se obchoduj na burze. Navc by se mohlo jednat o lenky vrcholnch orgn bez rozhodovacch pravomoc. EU si od nvrhu slibuje prolomen barir. U podnikatel a zvlt podnikatelek se ale zatm setkala pevn s chladnm pijetm.

Spotebitelsk vry
Poslaneckou snmovnou do Sentu proel nvrh zkona slibujc lep ochranu spotebitel ped nekalmi vry. Stt se nebude pmo vmovat do smluv, ale m zajistit pedevm lep informace a pedejt ntlaku u spotebitelskch pjek.

Odklad obanskho zkonku
S dlouho diskutovanm nvrhem na odloen innosti novho obanskho zkonku a zkona o obchodnch korporacch o dal rok pili poslanci KSM. Nejvt zmna soukromho prva od roku 1991 m zat platit od 1. ledna 2014 a dotkne se vech obyvatel i podnikatel. U dve z vce stran zaznvaly hlasy volajc po delm ase na ppravu a tm i rozloen velkch nklad hlavn u firem. Vlda s odkladem nesouhlas.

Do ny bez vza
Zatm jen na ti dny budou moci cestovat do nejvt zem svta i et oban. Zmna m pomoci hlavn obchodnm vztahm.


Co maj pinst nov zkony podepsan prezidentem
vy efektivitu civilnch soud
dra cigarety a tabk
konec hlasit reklamy v TV
peddchody od ptho roku


NOVELA O POTRAVINCH
Po patnch zkuenostech s nktermi obchodnky, kte nabzeli prol nebo patn oznaen zbo, hodl ministerstvo zemdlstv zvit pokuty za klamn zkaznk na trojnsobek.

zdroj: ihned.cz


Vytisknuto dne 24.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku