�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Maysk proroctv o konci svta / - 15.

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 15.12.2012
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1794

Dosplo se k loupenictv,
- je vpso je do zkona, -
svtu vldne pennictv,
- proto lidstvo takhle ston.

fiogf49gjkf0d

Maysk proroctv o konci svta - 15.

Ji ez z Vtrnku

ed tve vechno d,
jsou zlem v t  nejvy me,
ty zkza nejdv vytd,
- a zni je  v ern de.-

Nebude-li to sm Pnbh,
tak kdo udl podek?
Kdo prolom tyhle ledy,
- vdy tak jdem peklu do vrtek! -

e by snad zl proroctv
o konenm konci svta?
To se v dobrch inech post
- a zloinnost jenom vzkvt! -

Dosplo se k loupenictv,
- je vpso je do zkona, -
svtu vldne pennictv,
- proto lidstvo takhle ston.   

- Vdycky budou vude pni, -
tak to chod odjakiva,
- v protivze budou kmni -
jest to pravda jasnoziv.

Dobr pn vak - patn nen, -
- to znak dobrho paste -
je-li vak s vlnou - ke den -
- to krutho chce prane!

Vak ti, co vldnou v stnu,
- vlnu sthaj rovnou s masem, -
pod nohy daj lidu minu,
a spoutaj ho drsnm lasem.     

- pokraovn kadm dnem a do 21.12. 2012 -


Vytisknuto dne 09.12.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku