�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Maysk proroctv o konci svta / -11.

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 12.12.2012
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1783

Ti se k vm pak navraceli
- a to je to dnen UFO (!), -
v taj hvzd ns zasvceli
- my bdl jsme mli ucho. -

fiogf49gjkf0d

Maysk proroctv o konci svta - 11.

Ji ez z Vtrnku

Pro jsme tenkrt odletli?
No protoe jsme koumci!
Chtli jsme pec zstat cel
a mt prostor pro prci!

 Umli jsme ve spotat,
vak nebylo to z na hlavy,
nauil ns toti ltat
- dvn lid z hvzdn dlavy. -

Obval pvodn Zemi,
avak pila katastrofa,
a svt zstal cel nm,
vude vldla pouze slota.    

Ten lid vlastnil krsn msta,
 hezk vztah ml vi sob,
lsky vude vedla cesta,
- tak to bylo v dvn dob. -

Byla to civilizace,
pevnch krsnch charakter,
je ctila vdobytk prce,
 - a pak odltla do teru. -

Lid usedl na kometu
a letl vstc hvzdn vi,
s clem dlek novch svt,
- jimi vesmr v dli h. -

Ti se k vm pak navraceli
- a to je to dnen UFO (!), -
v taj hvzd ns zasvceli
- my bdl jsme mli ucho. -

Sdlili nm taj znamen,
jen  pro Zemi odlin je,
oni dali nm vdn,
- jak odlett v galaxie. -   

Octli jsme se v Orinu,
hledli jsme na vs z nebe,
ve vesmrnm velkm dmu
- jet te ns z toho zebe!-

- pokraovn kadm dnem a do 21.12. 2012 -


Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku