�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Maysk proroctv o konci svta / - 8.

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 09.12.2012
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1779

A skuten byl tu konec,
- korupce, strach, rozkrdn, -
a takt i thl kopec
- nekesansky velkch dan. -


fiogf49gjkf0d

Maysk proroctv o konci svta  - 8.

Ji ez z Vtrnku

My pak pothnul v t chvli
luk z myskho cigarrose,
vyfouk oblak koue bl
a pokrbal se na nose.   

 Jojo, mil redaktore,
vci jsou holt to takov,
e jsi nahoe a dole
- a takt i my Myov

Pila doba, divn pro vs,
as estnctho stolet,
nezstala stopa po ns
- a mysk slva odlet. -

Vy jste etli v djepise,
- e zniili ns panl, -
kdo zn pravdu, podiv se,
- neb my dl ijem vesele.

Avak ne ji zde na Zemi,
- le v souhvzd Orionu, -
tam jsme kdys nali zzem
a pitom pkn it k tomu.

My jsme toti spotali,
a tak v znmost vzela vta,
kterou jsme dl zvstovali,
- e zde bude konec svta.

A skuten byl tu konec, 
- korupce, strach, rozkrdn, -
a takt i thl kopec
- nekesansky velkch dan. -

Proto mil pozeman,
frnkli jsme my k Orionu,
s vdomm, co se zde stane,
v zmru novho mt domu -.

Pokraovn kadm dnem a do 21.12. 2012


Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku