�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Maysk proroctv o konci svta / - 7.

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 08.12.2012
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1777

Tak to bylo redaktrku,
vidm j to jako vera,
znali jste jen chleba krku
- my hledli v Jupitera. -


fiogf49gjkf0d

Maysk proroctv o konci svta 7.

Ji ez z Vtrnku

Zde star My zmlkl v slovu
a zahledl se do nebe,
pot zaal mluvit znovu
s tm, e - jak se to provede. -

Tak to bylo redaktrku,
vidm j to jako vera,
znali jste jen chleba krku
- my hledli v Jupitera. -

To pak inil Galileo,
a vak v estnctm stolet,
u vs mlo se vdlo,
- a my u znali, e svt let. -

Proto vme vce ne vy,
dnen mlad pokolen,
my dv byli pni jak lvi,
pak cos pilo, co ve zmn.

Redaktor si hlad vlasy,
elo se mu perl potem,
jeho mysl pmo hls,
- e jsme proti Mym skotem. -

- pokraovn ztra -


Vytisknuto dne 20.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku