�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Maysk proroctv o konci svta / -6.

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 07.12.2012
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1774

My Myov vdli jsme,
e je Zem kulat,
zatmco vy pibili jste
toho kdo ek to, - na vrata!" -.

fiogf49gjkf0d


Maysk proroctv o konci svta

Ji ez z Vtrnku

My Myov vdli jsme,
e je Zem kulat,
zatmco vy pibili jste
toho kdo ek to,  - na vrata!" -.

Nebo jste ho uplili,
by nevanil dn bludy,  
tak jste jet blb byli
a nevdli jste kudy.

Vdy Kopernk o tom hlsal
a skonil tm na hranici,
- blbc dav pak v kiku jsal,  -
e uvid smaenici.

Kopernk,  - to k popukn,-
- zjistil to tisc let po ns, -
tak byla mezi nmi,
- vdomostn velik hrz.

A rovn Giordano Bruno,
co ek: Nen jenom Slunce,  Zem,
a e tedy je patrno,
e vesmr je v dl rozen.

A jak znla moudrch vta:
Ke bludy ty Giordno,
nezn vbec princip svta!,
 - co na ohni ho ivot stlo

Pro ns Mye poznatek ten
- byl jen vedn krajc chleba, -
a ne soudn pijde ten den,
 - proto proroctv je teba!"

 - pokraovn ztra -


Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku