�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Maysk proroctv o konci svta / - 5.

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 06.12.2012
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1773

My jsme toti znali nulu,
u ti sta let po Kristovi,
vy jste tili jen rulu,
a znali, jak se zv ulov.


fiogf49gjkf0d

Maysk proroctv o konci svta - 5.

Ji ez z Vtrnku

My umli u matiku,
v dvactkov soustav,
a umli jsme do puntku, 
ve spotat si bezvadn.

Vy jste jet byli v plenkch,
a my u znali potat,
vy jste byli v potech v trenkch,
 - a my umli u nulu znt!

My jsme toti znali nulu,
u ti sta let po Kristovi,
vy jste tili jen rulu,
a znali, jak se zv ulov.

Vy o nule nemli jste
tak vbec dn pont,
k n jste doli dozajist
a ve dvanctm stolet.

Kdee byl m, star ecko,
kdy vy vdli jste hovno,
a my u tenkrte vecko
- Mym nebylo nic rovno.
-

 - pokraovn pt -


Vytisknuto dne 19.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku