�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Maysk proroctv o konci svta / - 4.

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 05.12.2012
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1771

Prosm ctn pane Myi,
- eknte nm po pravd -
bude opravdu svt v hji,
- i ekli jste to ve srand?

fiogf49gjkf0d

 

 

Rozhovor redaktora cukrar.cz se starm Myem

Prosm ctn pane Myi,
 - eknte nm po pravd -
bude opravdu svt v hji,
 - i ekli jste to ve srand?  

Star My:
Ale, ale, souasnci,
potomci vy novodob,
vte, e se tohle stane,
- brzy se to vichni do(z)v.

Nejprv dovolte bych ek vm,
kdoe jsme my sta Myi,          
a o em se nezdlo vm,
v dlnm irm vaem kraji.

My Myov nejsme voli,
tak jako vy, v tchto dnech,
vy jste stle ervi v poli
a lezete po stromech.

Kdeto my u kdysi tenkrt,
ped mnoha tisci lty,
vdli jsme mnoh u znt,
- vesmrn my znali svty.
        


Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku