�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Volte Franze, a je prdel !!!

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 23.11.2012
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1764

K sttn slv neteba nm
Vary, Macocha i Praha,
k rarit tak posta nm,
- Franz na Hrad, a jsme ha ha!

fiogf49gjkf0d

Volte Franze, a je prdel,
- kdy u jsme v n vlastn cel -
ki nrod z plnch hrdel:
- Tak u mme, co jsme chtli! -

esk symbol, - vejk je na dranc  -
jen ns pesn vystihuje,
kdyby vak byl prezident Franz,
- tak ten vejka pedstihuje. -

Bobo, Dlouh, Okamura,
- pr - podpisy zamelili,
- na Hrad chtli to vzt hur, -
le se trochu pomlili.

Kdeto Franz je kus poctivce,
- m to vryto v  oblieji ! -
podpo lide odvlivce,
- nech a se nm v svt smj. -

Chce to jet teniku mt
na samotnm vrchu dortu,
je to jedno zda mme mt
- upu v tvi nebo na rtu. -

Vdy my ei jsme komici
- ctme srandu, pijem pivo -
take bude vslednic
- politick esk ivo. -

Neteba tak na reklamu
sttu velk miliardy,
- Franz tak ped i Obamu -
a uijem si pitom srandy.

A tak v kolch, na adech
- nrodn bude vlt plenta, -
a vude bude viset na zdech
- portrt pana prezidenta! -

K sttn slv neteba nm
Vary, Macocha i Praha,
k rarit tak posta nm,
- Franz na Hrad, a jsme ha ha!


Vytisknuto dne 15.06.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku