�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Cukrsk olympionika - Karolna Kocincov

Autor: Zdenaka Haraslmov
Datum vyd�n�: 05.10.2012
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1747

Erfurtsk olympidy se zastn i esk regionln tm Bidvest, jeho soust je cukrka Karolna Kocincov, o jej olympijsk roli se s nmi podlil management hotelu Kempinski Hybernsk Prague.

Svtov gastronomick scna doshla v tyto dny svho absolutnho vrcholu zaehnutm plamene v nmeckm Erfurtu na znamen zahjen 23. ronku kulinrn olympidy. Tmy ze vech kontinent na posvtn olympijsk pd pedvedou vrcholov kuchask a cukrsk umn, jeho prostednictvm budou moci divci spatit vrchol kulinrnch discipln i vvoj v posunu technologickho a tvrho umu nejlepch interpret gastronomickho odvtv svta. Erfurtsk olympidy, podan tradin na nmeck pd, se zastn i esk regionln tm Bidvest, jeho soust je vrchn cukrka hotelu Kempinski Hybernsk Prague Karolna Kocincov, o jej olympijsk roli se s nmi podlil hotelov management. 

Veden hotelu Kempinski Hybernsk Prague rozhodlo, e jeho oceovan vrchn cukrka, Karolna Kocincov, byla zvolena jednm z pti len eskho reprezentanho tmu, kter se zastn IKA Kuchask olympidy 2012 v nmeckm Erfurtu.
esk zkuen tm Bidvest Gastro (dve Nowaco) se skld ze ty kucha a jedn cukrky, j je prv Karolna Kocincov, kter bude tm reprezentovat v kategorii Patisserie.
Slena Kocincov bude mt na starost tvorbu pti druh dezert. Podrobn popis vtiny z nich je psn utajen a do doby konn soute, ale ji nyn je vak znmo, e jednm z
kol bude vytvoit 70 cm vysokou sochu z karamelu. Socha mus bt minimln 60 cm vysok a bude obsahovat rzn druhy karamelu (foukan, modelovan, taen a odlvan karamel).

 

 Tmatem pro tvorbu sochy budou prodn motivy v odstnech modr barvy.
Olympida IKA se kon jednou za tyi roky, a to ji od svho zaloen v roce 1900, kdy nmeck fkucha Carl Matthus Banzer zaal podat sout, kter se proslavila jako Mekka kucha a cukr po celm svt. V letonm roce pivt tato uznvan sout talentovan kuchae a cukre vetn tvrc tzv. zvltnch vrobk, ze 45 zem svta.
Peter Knoll, generln editel hotelu Kempinski Hybernsk Prague, prohlsil, e je velmi hrd na to, e eskou republiku bude reprezentovat prostednictvm regionlnho tmu Bidvest, i cukrka tohoto praskho hotelu.

Foto: archiv hotelu Kempinski Hybernsk Prague


Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku