�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Zmrzlinov stroj Frigomat KISS 3 - CESK, a.s. / -3.

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 17.04.2012
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1683

Vkonnost stroje spov ve velkm nlehu, jen je dosahovn prostednictvm specilnho zubovho erpadla, kter vyrb spolenost FRIGOMAT jako jedin na svt. KISS 3 je dky uvedenm vlastnostem doporuovn jako prvn pro vdej zmrzliny.

V dnenm vstupu se podvme na dal italsk zmrzlinov stroj  Frigomat, kter je u ns k dostn v nabdce,  slubch a poradenstv spolenosti CESK, a.s. Brno. Zde je nutno jet zdraznit, e brnnsk spolenost m ir rdius psobnosti, kdy vvojov ada proslulch Frigomat nen jejm jedinm strategickm dovoznm nstrojem. V souvislosti s uvedenou spolenost se setkme s rznorodou adou jinch zazen a nstroj pouvanch v restauracch, cukrrnch, v sortimentu npojov techniky, ale i evidennch systmech i v souvislosti s menmi pstroji urench pro domcnost.

Pod pojmem CESK, a. s. nalezneme irok sortiment v obshlm strojnm uplatnn v irokm spektru gastronomickho odvtv.
Pro doplnn jet jedna technick douka na zvr, tkajc se daje o prodejn filosofie tto spolenosti. Jej innost se nevyznauje pouhm prodejem zmrzlinovho stroje, ale je v nm zahrnut kompletn servis ve spojitosti se zmrzlinovm vrobnkem, a to od samho nkupu a po zvren detail vroby zmrzliny. Tato sluba vetn dovozu m bezplatn charakter, kdy do vtu dalch prodejnch aktivit je potebn zapotat krom ji uvedench stroj na toenou zmrzlinu, tak i zazen na zmrzlinu kopekovou, rovn tak pastry a zrac vany, kdy je tato nabdka navrena o kombinovan a cukrsk stroje.
A tou snad zvrenou tekou by mohlo bt to, co vytv nejenom elov, ale i dekoran design cukrren, kterm jsou dle pn a poteb zkaznka zhotovovan cukrsk a zmrzlinov vitrny.

 
 

Pro tentokrt provedeme reportn exkurzi do labyrintu dalho zmrzlinovho stroje Frigomat, KISS 3. Tento vrobn atlet vy hmotnostn kategorie m na prvn pohled od vera popisovanho kolegy Frigomatu 1, viditelnou pednost v tom, e je tpkov.
Jeho gravitan zubov erpadlo je schopno  v rozmez jedn hodiny zvldnout ctyhodn sousto zmrzlinov vtoe v potu 500 porc!
Vskutku ctyhodn vkon. A jak z potu t pk vyplv, lze jeho prostednictvm doclit dvou druh zmrzlin vetn jejich mixu s pdavkem monosti ppravy sorbetta, granity nebo toenho jogurtu.
Vkonnost  stroje spov ve velkm nlehu, jen je dosahovn prostednictvm specilnho zubovho erpadla, kter vyrb italsk spolenost FRIGOMAT jako jedin na svt.
I tento KISS 3 je vybaven dvma druhy chlazen, kdy pro ppad turbo poteby slou vodn systm a pro chvle kdy se jede tzv. na ti vlce lze provozu odlehit pepnutm na chlazen prostednictvm vzduchu.
Nerezov zsobnk pojme mnostv 8+8 litr zmrzliny. Mchadlo  je vybaveno plastovmi strkami, kter pi sv innosti  nezpsobuj zven otr bubnu, kdy touto konstrukc je zachovna jeho dlouhodob funknost.
Do vbavy vrobnku zmrzliny automaticky nle systm vyspl elektroniky, kter jako u vech typ znaky Frigomat zajiuje zen a kontrolu hustoty zpracovvanho produktu. Stejn tak i alarmov zpsob oznmen zvady v systmu. K tmto innostem je poteba zapotat navc i systm nonho provozu konzervace smsi ve van na + 4 C.
Dky vrobn kapacit zmrzlinovho stroje KISS 3 a dalm uvedenm vlastnostem, je dovozcem tento typ doporuovn jako prvn pro samostatn provoz vdeje zmrzliny.Vytisknuto dne 15.06.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku