�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Sacharin versus cukr

Autor: Jindich Proke
Datum vyd�n�: 02.03.2012
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1664

Cukr je svm sloenm uhlohydrt, je ze vech potravin nejist a neobsahuje vodu. Sacharid je chemick prepart vyroben sloitou cestou z mezivrobk dehtu kamenouhelnho a chemicky je to kyselina orlosulfaminobenzoov nebo jej sodn sl.

fiogf49gjkf0d

Od t doby co byly znmy vlastnosti sacharinu, zaal se tovrn vyrbt ve vtin stt. Nejvce  se vyrbl v Nmecku, odkud se dostval do okolnch stt a nezdka tomu bylo i podloudn.
Co je vlastn cukr a co sacharin? Cukr je svm sloenm uhlohydrt, je ze vech potravin nejist a neobsahuje vodu. Ve srovnn s ostatnmi potravinami, a ji tuky nebo blkovinami, je mnohem rychleji a snze straviteln a krtce po poit projevuje posilujc inky. Cukr se v organizmu zuitkuje tm na sto procent, kdy takovho inku nedoshneme u dn jin potraviny, a se jedn o tuky nebo blkoviny.
Jak je patrno, jedn se zde o dv rzn ltky, take o uit slova nhraky  by mohly bt projeveny pochybnosti.
Nzev sacharin je velmi nevhodn zvolen, protoe svd k zmn s jinou ltkou tho nzvu.
Je to ltka  bez nejmen vivn hodnoty, kter odchz z tla beze zmny a astjm pouvnm me zpsobit i jmu na zdrav.
Srovnejme sladkost sacharinu a cukru, kdy u cukru se jedn o pjemnou chu. U sacharinu se krtce po poit dostavuje pocit slab palivosti a jin nepjemn pocity.
Dal dvod, kter mluv proti sacharinu je ta skutenost, e udvan sladivost sacharinu je 330krt vy ne u cukru. Z toho vyplv, e 1 kg sacharinu by ml nahradit 300 kg cukru. Avak reakce sacharinu na zevn prosted sniuje jeho sladivost nkolikansobn.
Dalm zajmavm dokladem pro bezcennost sacharinu jako iviny, je ta skutenost, e vely a dal hmyz vyhledvajc ve co obsahuje cukr a ovocn sladk vy, si sacharinem slazench potravin ani nevimne.
Kdy byl sacharin poprv ve vtm mtku pouvn ke slazen, upozornil jist dnsk badatel na pozoruhodn kaz. V jedn cukrrn kde byl zven poet much, umstil dotyn badatel kol, kter nebyl pocukrovn, nbr posypn sacharinem. Cukrovan kole byly obsypny mouchami, kdeto kol posypan sacharinem zstal netknut.
Podobn pokusy byly provdny se velami, jm byl podn med nebo cukr a ivina obsahujc sacharin. Med  a cukr byly etn navtvovny a sacharin zstal bez povimnut.
Obdobn pokus by provdn s mucholapkami, kdy lepc sms obsahujc sacharin byla bez naprostho inku.

Z toho vyplv, e hmyz nelze oklamat, kdyto lovk rd oklamv sm sebe, kdy dv pednost bezcennmu ppravku ped vydatnou ivinou. Ale aludek se oklamat ned a konzument je jeho signly nucen jeho poadavky doplnit o tu hodnotu, o kterou je pipravil prostednictvm sacharinu.

Samozejm jinou kapitolou je cukrov dieta ze zdravotnch dvod.


Vytisknuto dne 24.07.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku