�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


SIGEP - dortov dominanty v Rimini / - 3.

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 01.02.2012
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1653

Dortov exhibice bv dominantnm vrcholem cukrskho oboru. Tuto skutenost neopomnli ani pro tentokrt rimint reisi cukrskho Sigepua , kdy velk dortov show se konalo v podn domcch cukrskch nadj pod rmcem nrodn soute.

fiogf49gjkf0d

Riminsk veletrn arel je svtovou dominantou vstavn cukrsk  prezentace. Zpsob propagace jakhokoli vrobnho tvaru je kadm rokem t잚 a nronj, o em svd bytek nejenom veletrnch akc, ale i jejich vlastn kvantita, poppad i kvalita, viz. nap. u ns sestupn trend potravinsk vstavy Salima.
Riminsk SIGEP vak zstv svtlou vjimkou a je jakmsi poslednm Mohyknem velkoprostorovch vstav cukrskho zamen.
Riminsk cukrsk fiera si stle zachovv hojnou pze vystavovatelskch subjekt, jako i davy divckch pznivc.

 

Avak i ona si prola vvojovou spirlou. Jej expanze jet ped temi lety pekonala dokonce  velkou loui a zakotvila v nejvt zemi jihoamerickho kontinentu Brazlii. Mimochodem, tato jedin portugalsky hovoc zem latinsk Ameriky pat k velmi rychle se hospodsky rozvjejcm zemm svta. Ale i zde narazila kosa na kmen. Jin kulturn, tedy i stravovac nvyky, vetn vysokch teplot, ale i problematika hroutc se italsk ekonomiky, tak v soutu veho dala tomuto podntnmu a ji i realizovanmu npadu v podob mezikontinentln fililky brazilskmu Sigepu definitivn adeus.

  
  

  

Zejm tedy proslul a tradin vtvarn cit pro design, vetn osobnho vztahu pro prci s detailem, ml ob podl na tom, e dnen cukrsk, potamo i zmrzlinsk dn  svta  v pmsi tradin "dolce amore" uril, kde bude kadoron slet cukr celho svta.
Ostatn tuto skutenost potvrdila i leton nvtva tajc vce ne 100 000 nvtvnk.
Samozejm, e je nutno tuto divckou masu spatovat globlnm pohledem, na n se podlel i pekask obor v nvaznosti na zmrzlinu, okoldu a vemon atributy snoubc se s tmito obory.

  
  
  

Rovn dvactka ukzkovch dort la Italia v proveden juniorsk italsk koln mldee byla pedstavena vaim zrakm.
Pi pohledu na slavnostn cukrsk dominanty prv v prosted potomk starch man, se mysl line mylenka, e ani v dobch tiscilet antick e bychom nenalezli potek tohoto cukrskho vrobku. Jeho pvod pochz toti z oblasti lec o poznn jinji a o dobu vce ne dvaapl tsce let dve, a to v samotn i proslul rovn monumenty, ale o trochu vtmi a z jinho materilu. Jednalo se o Egypt a jeho tajemn pyramidy.
Pro dneek jsme pro vs pinesli ukzku dortovch pyramid, kter byly vztyeny pi peitosti 33. vro trvn cukrsk e v italskm Rimini.

- pokraovn -

 

 


Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku