�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


SIGEP - sladk pvab v Rimini / -1

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 27.01.2012
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1651

To je Rimini, nzev msta, ke ktermu je v prvm msci kadho roku nasmrovn zakalen hrot stelky kompasu vech cukrskch poutnk smujcch do tto posvtn cukrsk Mekky vyznava sladkho oboru.

fiogf49gjkf0d

SIGEP synonymum pro ve sladk, ale i z sti slan, pro kakaovou hn i er okoldy nebo v idle zraku se zrcadlc ve svm nepebernm odstnu nekonen vzorkovnice zmrzlinovch sms i nepebern sms nstroj, pstroj a pomcek veho druhu.
To je Rimini, nzev msta, ke ktermu je v prvm msci kadho roku nasmrovn  zakalen hrot stelky kompasu vech cukrskch poutnk smujcch do tto posvtn cukrsk Mekky vyznava sladkho oboru.
Ve 28 velkorozmrnch pavilonech si pokad pijdou na sv vichni ti, kte zasvtili svj ivot krse, chuti a pvabu, kter je mon nalzt snad pouze v taju cukrskho emesla.

Tedy ji po 33. zavonl pvab malskch palet zmrzlinovch sms, cukrskch mnohotvar, tstovin, pekaskch vrobk, stejn tak i v prezentaci okoldovch tvrc celho svta. Je s podivem, e v dob italskch ekonomickch pot, kter se nevyhnuly i riminsk fiee (vstavit), zstv zmrzlinsk, cukrsk, pekask a mnoh dal vstavn produkty tohoto druhu stle ve znanm zjmu nvtvnku z nejenom apeninskho poloostrova, ale i z mnohch dalch st svta.
                                                                   
  

Chlb n vezdej, je ji kvalitnm a dstojnm partnerem kombinacm cukrskch vrobk, kde je ve sv elovosti samozejm ped, ale me se jim s hrdost postavil i na rove ve sv estetick psobnosti. Pekai, krom svho pradvnho posln v zajitn obivy se nm dnes ji petvoili i do role  gastronomickch umlc. 

Samostatnou kapitolou riminskho veletrhu SIGEP je a to opt  rozmanit nabdka strojnho zazen a oborovch pomcek, kter prv v Rimini nalezne nvtvnk v podob nepebernho velkoskladu.
A takto bychom mohli svmi kroky zjmu smovat  z haly do haly, od stnku ke stnku a pod by bylo co k nahlen i poznvn.
Jak bylo uvedeno, riminsk SIGEP je absolutnm svtovm oborovm veletrhem, co do vybavenosti a nabdky. V em ale ped vechny vstavn akce zbytku svta, je vznam a kvantum jeho bezkonkurennch soutnch akc. Jmenujme cukrsk mistrovstv svta, zmrzlinsk, pekask a svtov pohr kvovch expert, barist (viz. snmky ve).
Tento souhrn, ale zrove i jen pouh stpek uveden reality letonho ronku SIGEP 2012, je po tlet odmlce snad optovnm vstupnm a chci vit, e i pravidelnm krokem na nejvt vstavn scnu cukrskho oboru.

- pokraovn -


Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku