�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Pernk - aneb bylo, nebylo

Autor: Jaroslav Folprecht
Datum vyd�n�: 23.01.2012
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1649

Lv podl na doclen pknho pernkovho zbo m dobr, sprvn pec pec. Pi vrob kadho peiva m pec posledn slovo, kter me znamenat spch i nezdar a to m vliv na kvalitu vrobku.

fiogf49gjkf0d

V jedn vesnici se jmnem Pepee, il kdysi pernik. Pekl pernky jet lep ne v Pardubicch. Tenkrt Pardubice jet ani pernk moc neznali. Ten pernik se jmenoval Elis. Msto chlv a senk ml pece a veln. Pekl medov srdce, generly na koni, panenky, stromeky, rybiky, koiky, pejsky i domeky. Nkter stli krejcar, jin estk a nkter i zlat'k. Jednou se perniki udla phoda, kter se v Pepech vyprv dodnes.

Pernik jako kad rok, el do okolnch mst na trh prodvat pernky, kter ped pout upekl. Dobe mu to vynelo, tak na trhy chodil rd. A jednou...

Rno se vyhouplo na nebe slunko, kter oznamovalo tepl a slunen den. Pernik ji sv zbo vybaloval v Dolnm Bousov a pi tom prodval prvnm pchozm. Zrovna se dohadoval se starostovou enou jestli je srdce s npisem z lsky" za est krejcar nebo za deset krejcar, kdy zaznly fanfry. Na nmst zastavil kor, zlatem a stbrem zdoben. Z koru s dvma pry blch kon a s j ednm prem ko ernch, vystoupili hrab, hrabnka a jejich dcera. Hned se sluhy v patch, se vypravili obhldnout trh. A se konen dostali k naemu perniki. Hrab si nejprve Elisa a jeho vrobky prohldla ptal se: Je ten pernk medov?" Ano, pane", odpovdl Elis. Pejete si njak pernky koupit? Vae dcera, pane, by jist rda chtla tuhle pannu." Chce ji Elisabeto?" otzal se hrab dcery. Chci vechno", ekla umnn Elisabeta. A tak hrab vykoupil skoro cel krm. Nabdl jet Elisovi, jestli by nechtl u nho pct na zmku. Elis se chvli rozvaoval, a pak nvrh odmtl. Hrab mu spotal vechny vhody, kter by u nho na zmku v Pardubicch ml. Ale Elis trval na svm. Co by si bez nho doma poala ena, desetilet syn Janek a jeho vely. Jak se me obejt chlapec u sv mil bez pernkovho srdce? A v tomhle okol dn jin pernik nen! A tak se pernik Elis a hrab z Pardubic pohdali, e to vidli vichni obyvatel Dolnho Bousova.

Nakonec se dohodli, e Elis se k hrabti odsthuje do Pardubic s celou svou rodinou a hospodstvm. Od t doby jsou slavn svmi pernky Pardubice a ne Pepee.

Jaroslav Folprecht, 2000 - Povsti - Psn a bje z eskho rje,

Pernkov zbo je nejstar druh peiva, potky jeho vroby jsou kolem 70. roku naeho letopotu, ovem v jin podob a kvalit ne dnes.
Jednou z nejdleitjch surovin pi vrob pernkovho zbo je mouka. Tak napklad mouka, kter se zd na prvn pohled pkn, i po chemickm rozboru uznna za prvotdn, m pro odbornka, kter ji zpracuje, velkou chybu. Tsto z takov mouky se roztk a pi peen nejde do ve, nbr do ky. Barva dobr penin mouky m bt naloutl, nem bt pli hladk, spe hrubj. Prmrn mouka obsahuje 12-15% vlhkosti. Jeli uloena ve vlhkch mstnostech, stoupne obsah vlhkosti v mouce na 18-20%.
Dal surovinou k vrob pernku je vel med. Je-li med erstv, mus bt ist, jasn a hust tekut. Teprve po nkolika tdnech dostv kalnou barvu a hroznov cukr, kter je v nm obsaen, se pon oddlovat a med asem ztuhne. Hlavn ltky, kter med obsahuje jsou:
35% ovocnho cukru, 42% hroznovho cukru, 2% surovho cukru, malou st blkovin,vody, voskoviny, voln kyseliny, aroma a barviva.
Cukrov syrob, kter se pouv k vrob pernku, se vyrb z melasy v cukrovarech.
Pi vrob pernku se t pouv karbon, zvan t amonium. Vyrb se chemickou cestou.
M louhovou chu, je velmi pav. Pota je dle svho sloen druh soli, dve se vyrbl vylouhovnm devnho popelu, nyn se vyrb chemickou cestou.
Pi zadlvn pernkovho tsta se db na to, aby erstv zadlan tsto vzhledem k jeho teplot, nebylo pli tuh, protoe teprve po vychladnut tsto nleit ztuhne.
Kad pernkov tsto m ped zpracovnm leet nkolik dn v chladn mstnosti, co tstu velmi prospje na kvalit.
Lv podl na doclen pknho pernkovho zbo m dobr, sprvn pec pec. Pi vrob kadho peiva m pec posledn slovo, kter me znamenat spch i nezdar a to m vliv na kvalitu vrobku.


Vytisknuto dne 23.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku