�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Cukrsk moudra

Autor: Red.
Datum vyd�n�: 20.01.2012
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1648

Nezvis ve na receptu, nbr na zpracovn hmoty. loutky se nemus vdy mchat, ppadn mlo asi z 5 dkg cukru. Ostatn cukr se mus dt do blku a je vhodn jej pidat do lehn hned od potku.

fiogf49gjkf0d

Pi peen loutkovch vnek se nkdy stane, e loutkov vneky zapadvaj.
Je to zpsobeno malm narestovnm tsta na ohni. V tom ppad tsto nesnese vechna vejce, je dk a vneky pi obracen zapadaj. Proto je dobr,kdy tsto vce vyrestujeme.

Pro buflerov hmota nkdy dne?
To se stv, kdy se blky pelehaj. Kdo chce mt hladkou, nednouc hmotu, nesm blky pelehat nebo nechat srazit. Je lep, kdy se blky vylehaj mn. Je t vhodn, pidat do blk pi lehn trochu kyseliny nebo octa, aby se nesrely.

Jak doclme pkn, hladk a vysok buflery?
Nezvis ve na receptu, nbr na zpracovn hmoty. loutky se nemus vdy mchat, ppadn mlo asi z 5 dkg cukru. Ostatn cukr se mus dt do blku a je vhodn jej pidat do lehn hned od potku.

Co s buflerovmi vkrabky?
Kdy se nm nahromad mnoho buflerovch vkrabk, usume je a jemn roztrouhme. S touto moukou se daj dobe vypraovat mastn formy na bbovky a podobn vci. Buflerov drobeky jsou vhodn do oechovch ndivek nebo do jablkovch zvin (na spodek pod jablka) i do lehanch dortovch hmot.

Aby ajov peivo pi nevysychalo
Aby ajov peivo pli brzy nevyschalo, je dobe pidat do hmoty trochu svtlho, gdoulovanho sru nebo svtlho zavaenho melounu, hruek apod. v pomru asi 20 dkg na 1 kg mandl. Neukod, pid-li se do hmoty trochu invertnho cukru, ne vak mnoho, ponvad pi peen chyt peivo barvu.


Vytisknuto dne 23.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku