�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Deset otzek pro kapitna Nrodnho tmu AKC R

Autor: Jan Hork + J.. z V.
Datum vyd�n�: 03.01.2012
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1641

Monitorujeme a budeme dle ve vylepovat. Je to teba i n trnink ve Stuttgartu, kde budou Nmci, vcarsko atd. Dle jedeme na sout do Korey a tam je svtov kongres, kde budou komisai na olympidu.

fiogf49gjkf0d
1 - Bt kapitn nrodnho tmu, fkuchaem vznamn restaurace,  astnkem vznamnch sout, je kumulace velk zte. Jak velk i mal je v takovm ppad u tebe vzdlenost k sebeznien?

Musm ci, e je to velk zt. Ale j tento obor miluji a chci jej v na zemi vrtit na vslun. Myslm, e tmto snad trochu pispvm. A jednou uctm, e by mlo dojt ke sebeznien, tak si koupm blou chalupu na umav, odsthuju se tam a budu neustle na rybch.

2 U jsem se o tom zmioval v reporti z BocusedOr, e bys mohl napsat knihu o rozdlu vyhrt a obhajovat. Zkus se o tchto soutnch protiplech ve zkratce zmnit.
Obhajovat je stran tk. Vichni na vs upen hled, e to muste obhjit a je to z okol obrovsk tlak, protoe to od Vs vichni ekaj. A myslm, e komisai od Vs oekvaj nco vc a i na Vs vce dohlej a kontroluj.

3 Byl jsi nedvno v Indii. U ns znme z sti nskou, japonskou i laoskou kuchyni. Indickou ji mn. Pokud m monost z minima asu, kter jsi strvil v Dill, posoudit co je pro jejich kuchyni charakteristick, e bychom mohli hovoit ist o indick kuchyni?
Myslm, e jako u kad kuchyn je to o surovinch, kter se v dan lokalit vyskytuj. Vude, kde jsme v Indii byli a nco vidli, podvali tandori. A tak jej ke vemu jed. Vechna jdla jsou dosti pliv. Bylo to urit oiven mch gastronomickch znalost, ale musm ci, e pro m to bylo dobr pro ochutnn a pro inspiraci. Jinak bych to kad den konzumovat nemusel.

4  - Podle tvch slov bys do Indie jako kucha u nikdy nejel. Je jet takov stt, kter se ti znechutil?
Nechtl bych, aby to vyznlo njak negativn. Ale bylo to spe nron v komunikaci s tamnm fkuchaem, s kterm jsme ve domlouvali. On tam pak vbec nebyl a kolegm nepedal info a tud jsme ve eili a dohnli na mst. Na mj vkus je hodn pinav zem a jednou ji vidt mi stailo.
5 - Kam by ses naopak vracel vdy rd, opt coby kucha?
Nejvce se mi lbilo vdy v Asii, s vjimkou ji zmiovan Indie. Jednalo se  o gastronomii, suroviny i pstup k nm Evropanm.

6 Olympida je ji v dohlednu. Jak pprava j bude jet pedchzet?
Velice tvrd a intenzivn. Koncem roku jsme mli s Tomem Konopkou jet schzku bez tmu, z kter nyn vytvme podrobn pln pro dal innost.

7 Kde bude jet poteba zacelit bl msta eskho olympijsk prezentace a to jak ve studen i tepl kuchyni?
Myslm, e oboje musme tvrd a intenzivn trnovat. A velice spolhme na nov pravidla, kter plat pro vechny soutc ve studen kuchyni. dn tabule, ale pro vechny bude stejn prezentace na stejnch stolech.

8 Olympijsk Erfurt bude mt letos jin soutn pravidla. Jak jste na n pipraveni?
Na tyto pravidla se prv tme. Myslm, e bohat stty s vtmi monostmi nebudou v takov vhod a myslm, e to bude spravedlivj.

9 Spad do ppravnho repertoru nrodnho tmu i monitorovn soupe, vvojovch trend apod.? Pokud ano, jakm zpsobem?
Monitorujeme a budeme dle ve vylepovat. Je to teba i n trnink ve Stuttgartu, kde budou Nmci, vcarsko atd.  Dle jedeme na sout do Korey a tam je svtov kongres, kde budou komisai na olympidu.Toto je dobr pro komunikaci a snahu dostat se jim do podvdom, e nejsme jen obyejn ei.

10 Hodnotc komisai jsou pny nad soutnmi poddanmi. Co lze provst,  ppadn jste provedli v tomto smru, abyste se mohli pipravit na jejich zpsob hodnocen?
Plnujeme pozvat njakho komisae na n trnink a tm se tak trochu pojistme na hodnocen v souti.


Vytisknuto dne 24.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku