�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


okoldov zkusek s tekutou npln

Autor: Jrgen Lebelt
Datum vyd�n�: 25.11.2011
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1620

Do rozputn okoldov hmoty o stedn teplot opatrn a v mench dvkch za stlho mchn vmchvme loutky snhovou metlou tak dlouho, a dojde k dokonal vazb mezi obma hmotami.

fiogf49gjkf0d

Suroviny pro 4 osoby

115 g hok okoldy (60 70 %)
110 g msla
120 g cukru
180 g loutku (odpovd asi mnostv 10 vtch vajec)
  50 g mouky
250 g rebarbory
120 g cukru ( v ppad obliby i vce)
1 PL jemnho kukuinho krobu k zahutn omky

Pprava

4 dezertn rfky vylome pecm paprem nebo vymaeme mufinovou formu a vysypeme trochou mouky.
Mslo a marmeldu rozpustme ve vodn lzni. loutky rozmchme v samostatn mse. Rovn v samostatn msy promchme mouku a cukr.
Do rozputn okoldov hmoty o stedn teplot opatrn a v mench dvkch za stlho mchn vmchvme loutky snhovou metlou tak dlouho, a dojde k dokonal vazb mezi obma hmotami.
Sms mouky a cukru vsypeme narz do rozmchan okoldovo loutkov hmoty a dkladn promchme. Vzniklou kompaktn sms umstme do stkacho sku.
Rfky (formiky) umstme na pec plech, kter vlome do stedu trouby a peeme  pi teplot 200 C maximln 13 minut, aby obsah dezertu zstal polotekut.
Jako plohu zvolme k okold kontrastn kompot z rebarbory (viz. foto), kter pipravme z rebarborov lodyhy, kterou oloupeme a nakrjme na ikmo o sle 0.5 cm. Tato koleka vlome do cukru a nechme psobit asi pl hodiny. Pidme 0.25 litru citronov vy nebo sms vody s jablenm motem.
Rebarboru se vou povame  v malm hrnci tzv. na skus. Pot rebarboru vyjmeme a vu jet chvli povame.
Jet za varu pidme kukuin krob v takovm mnostv, aby se vytvoila stedn hust omka. Omku servrujeme v chladnm stavu.
Tal dozdobme dle vlastn fantazie.


Vytisknuto dne 28.02.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku