�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Mramorov bbovka

Autor: Libue Baantov
Datum vyd�n�: 12.01.2002
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=161

Oddlme loutky a blky. loutky uteme s cukrem do pny, pidme 3 lce studenho mlka, citrnovou kru, vanilkov cukr a 150 g prost hrub mouky.

fiogf49gjkf0d

INGREDIENCE
150 g hrub mouky
150 g cukru
3 vejce
4 lce mlka
1 g citrnov kry
5 g vanilkovho cukru
20 g kakaa
tuk a hrubou mouku na vymazn a vysypn formy
50 g okoldy na vaen a barevnou cukrskou ri na ozdoben

INGREDIENCE
Oddlme loutky a blky. loutky uteme s cukrem do pny, pidme 3 lce studenho mlka, citrnovou kru, vanilkov cukr a 150 g prost hrub mouky. Z blk ulehme snh a vmchme jej do pipravenho tsta. Asi osminu tohoto tsta oddlme a smchme s kakaem. Potom je rozedme 1 lc studenho mlka. Do pedem pipraven formy na bbovku, kterou jsme vyteli rozehtm tukem a dobe vysypali hrubou moukou, vlijeme nejdve svtl a pak tmav kakaov tsto. Formu s tstem dme do trouby, vyht asi na 250 C, a potom pi stedn teplot peeme zhruba 45 minut. Po upeen vyklopme bbovku na tal i prknko. Nechme ji vychladnout. Vrek meme polt okoldovou polevou a posypat barevnou r.

Vytisknuto dne 26.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku