�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Krl okoldov tvorby v Nmecku

Autor: mr/bko magazine
Datum vyd�n�: 04.11.2011
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1607

Nmeckm okoldovm mistrem byl vyhlen Sebastian Kobelt, absolvent kolnsk mistrovsk koly, zskvajc mezinrodn zkuenosti ti roky na lodi Evropa jako fcukr, tohoto asu pracujc v zmeckm hotelu ve Skotsku.

fiogf49gjkf0d

Msto Kln, respektive veletrh "Dm a bydlen" se stalo hostitelskou arnou pro sedm nejlepch specialist v umleck tvorb z okoldy, kte se utkali v nominanm finle o reprezentan ast na pask  mistrovstv svta v okoldov tvorb. Sout podan vrobcem belgick okoldy spolenost Barry Callebaut, ve spoluprci s kolnskou mistrovskou cukrskou kolou, - oznaovan odbornky jako nejlep nmeckou kolou v oboru -.
Ve dvoudennm duelu museli soutc zhotovit okoldov monument v tmatu Mty a legendy, s tm, e veker tmatick doplky se musely  prezentovat shodnost sv vize se zadanm nmtem.
Samo umleck ztvrnn nebylo jedinm tmatem ukzky okoldovho mistrovstv astnk, ale patilo k nmu i pedveden flexibility soutcch prostednictvm tajnch surovin, je mli petvoit do podoby tzv. "Mystery Dessert". Deset porotc hodnotilo sedm soutcch (!).
Vyrovnanost jednotlivch okomistr asi nejlpe vystihla zstupkyn  firmy Cellebaut, pronesenm oficiln vty, e v principu se stali vtzi vichni astnci.
Nklady spojen s pmou innostsoutcch (suroviny, pstroje, nad) vykazovaly hodnotu 16 000 .
Nmeckm okoldovm mistrem byl vyhlen Sebastian Kobelt, absolvent kolnsk mistrovsk koly, zskvajc mezinrodn zkuenosti ti roky na lodi Evropa jako fcukr, tohoto asu pracujc v zmeckm hotelu ve Skotsku. Sebastian m ovem ji v kapse smlouvu se Skotskou krlovskou bankou, kde bude psobit v pozici fcukre v akademii nstavbovho studia.

okoldov "Don Quichote", autor Sebastian Kobelt


Vtr a voda, autorka Daniela Bessel


Vytisknuto dne 26.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku