�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


NESCAF POTVRZUJE ROLI HLAVNHO INOVTORA V KATEGORII KVY

Autor: Nestl esko
Datum vyd�n�: 12.10.2011
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1597

Spolenost Nestl esko uvd na trh novou kvu NESCAF GOLD. Receptura kvy je navc vylepen o intenzivnj aroma a silnj kvovou chu a uspokoj poteby i nejnronjch konzument kvy.

fiogf49gjkf0d

Praha, 27. z 2011 Spolenost Nestl esko uvd na trh novou kvu NESCAF GOLD a potvrzuje tmto roli vedouc znaky a hlavnho inovtora v kategorii rozpustn kvy. NESCAF GOLD v nov, modern designov sklenici nabz spotebitelm uniktn funkn benefity lehce snmatelnou flii a praktick systm uzavrn. Receptura kvy je navc vylepen o intenzivnj aroma a silnj kvovou chu a uspokoj poteby i nejnronjch konzument kvy.

Pichzme s uniktnm designem obalu, kter se inspiruje tvarem tradinho italskho kvovaru. Modern design zvyuje atraktivitu kvy NESCAF GOLD a ihned upout pozornost, vysvtluje Jana Vvrov, brand manaerka znaky NESCAF. Produkt disponuje tak dvma funknmi benefity. Nov, lehce snmateln flie umon snadn oteven sklenice a praktick systm zavrn s vkem ,click & lock zachov kvalitu kvy i erstvost aroma, dodv Jana Vvrov. Nemn dleitm vylepenm je i nov receptura kvy NESCAF GOLD. Kva je dky vymu stupni praen kvovch zrn a vylepen technologii vroby obohacena o intenzivnj kvovou chu a vraznj aroma, co nron spotebitel jist ocen, uzavr Jana Vvrov.

Spolenost Nestl uvedla v roce 1965 pod znakou NESCAF GOLD celosvtov jako prvn na trh rozpustnou kvu vyrbnou uniktn technologi suen vymraovnm (tzn. suen pi velmi nzkch teplotch), kter uchovv vrazn aroma a bohatou chu kvy, a tm ji dl exkluzivn.  V esk republice se prmiov znaka NESCAF GOLD prodv od poloviny 90. let.

Nezvisl doporuen maloobchodn ceny prmiov kvy NESCAF GOLD se nemn. Cena 200g balen je 209 K, cena 100g balen je 139,90 K.
Vte, jak kvu sprvn pipravit?

 Stejn, jako m ajov obad sv zsady, i ve svt kvy bychom se mli dret nkolika jednoduchch pravidel, kter nm zaru, e si svj lek opravdu vychutnme.
 Pi pprav rozpustn kvy je krom kvy sam nejdleitj kvalita vody a jej teplota. Pokud pouvte vodu z kohoutku, nechte ji ped nalitm do konvice chvli odtct. Tvrdou vodu lze zmkit nkolika zrnky soli.
 Sprvn teplota vody je 90 C. Je-li teplota vody pli vysok, kva zhokne, je-li teplota vody pli nzk, kva je kysel a slab. Na poadovanou teplotu se voda uvaen v rychlovarn konvici zchlad po 1,5 min.
 Kva se podv hork, ideln v pedehtm lku, a mla by se co nejrychleji vypt. Ze zchladl kvy toti vyprchvaj aromatick ltky a mn se jej chu.


Vytisknuto dne 24.07.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku