�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Organick zmrzlina: vysok kvalita, lep chu a zaruen pvod surovin

Autor: CESK, a.s.
Datum vyd�n�: 14.09.2011
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1593

Zrukou vysok kvality by ml bt proven pvod v ekologickm zemdlstv, neptomnost chemickch konzervant, dochucovadel a umlch barviv. Jak si na tom z pohledu BIO stoj zmrzlina?

fiogf49gjkf0d
Souasn trend zdravho ivotnho stylu jednoznan vel konzumovat ve nejlpe v BIOkvalit. Znaka BIO se stala danou a je pdnm argumentem pro prodvat suroviny a vrobky za mnohem vy ceny ne konvenn produkty. Zrukou vysok kvality by ml bt proven pvod v ekologickm zemdlstv, neptomnost chemickch konzervant, dochucovadel a umlch barviv. Jak si na tom z pohledu BIO stoj zmrzlina? Jak jsou rozdly mezi konvenn a BIO zmrzlinou a jak je nron BIOzmrzlinu vyrbt a vyplat se to vbec?
Zatmco v zahrani je organick zmrzlina ji zavedenou znakou, u ns si svou cestu k irmu publiku zatm spe hled. Biozmrzlina toti klade vysok nroky, a to hlavn na suroviny. Na rozdl od konvenn vyrbn zmrzliny k jej pprav potebujete certifikovan BIOmlko, ovoce z  BIOprodukce, chemicky neoetovan pchut a prodn sladidla.


Bio versus (ne) BIO

U organickch ingredienc mme dobr pehled o tom, odkud pochz a jakm zpsobem byly vyprodukovny, na tomto principu je zaloena logika certifikt BIO.  Organick zmrzlina je z tohoto dvodu zdravj, suroviny pouit na jej vrobu byly vyprodukovny bez syntetickch pesticid a umlch hnojiv. Napklad nerafinovan ttinov cukr obsahuje na rozdl od klasickho blho cukru vitamny a minerly. Mlko a mln vrobky z konvenn produkce asto obsahuj chemick ltky, kter jsou v nkterch lkaskch studich dvny do souvislosti se vznikem rakoviny. Krom zdravotnch aspekt je dalm argumentem pro BIO samozejm tak vrazn lep chu.

Produkce BIO zmrzliny

V zahrani je produkce BIO zmrzliny asto spojena s provozovnm BIO mln farmy. Je zejm, e jako zkladn surovina je BIO mlko pro vrobu organick zmrzliny klov. Pi vrob BIO zmrzliny ale nejde pouze o produkci vrobk, kter jsou organick a zdrav, ale tak o rozvoj udritelnch a k ivotnmu prosted ptelskch zpsob provozovn zemdlstv.
Je evidentn, e zmrzlina jako druhotn produkt mlka a dalch psad je zcela zvisl na tom, jak je dostupnost tchto surovin v BIOkvalit a jak je jejich cena. Cena zmrzliny z BIOsurovin logicky stoup, ale pi souasnm BIO boomu pestv bt problmem, aby si tento vysoce kvalitn produkt nael svj trh. V zahrani u trh s BIO zmrzlinou bez problm funguje.

Vdesk BIOzmrzlinrna

Pkladem pro kter nemusme jt daleko je vdesk zmrzlinrna Eis-Greiler. Ta svm zkaznkm nabz vysoce kvalitn BIO zmrzlinu z mlka od prodn chovanch krav, kter je produktem pidruen mln BIO farmy. Jejich zmrzlina je vyrobena bez barviv, ochucovadel a umlch aromat. st portfolila tto zmrzlinrny je dokonce ptelsk k veganm, vedle klasickch druh jako je jahodov nebo okoldov zmrzlina nabzej tak chuov novinky jako je pchu kozho sra, mslovch suenek nebo alpskho karamelu.
Jak je to u ns?
Pro server biopotraviny.info shrnul svou osobn zkuenost s vrobou BIO zmrzliny Josef Chorvt z Ivanovc u Trenna. Svou BIO zmrzlinu u prezentoval na BIO jarmarku v Brn i Praze. Podle jeho zkuenost je oblast BIO zmrzliny v echch a zejmna na Slovensku stle velmi neprobdanou oblast. Klovou komplikac je dostupnost erstvch BIO surovin. Zkladem jeho zmrzliny je BIOmlko kupovan v klasickch hypermarketech, dal ingredience zahrnuj ttinov cukr v BIOkvalit, BIO kakao, oky a nkter druhy ovoce. Jednoznan nejvt komplikac je sehnat u ns surov ovoce v BIOkvalit, to ale lze v nkterch ppadech nahradit organickmi demy.
Tyto zkuenosti potvrzuje tak Michal ern ze spolenosti CESK, a.s., kter je odbornkem na zmrzlinov stroje a s vrobci zmrzliny se setkv takka kad den: O BIO zmrzlinu nen mezi vrobci zatm takov zjem, jako na stran zkaznk. Je to proto, e erstv BIO suroviny nejsou pro vrobce jednodue dostupn, jako napklad v zahrani, kde je fenomn BIO v kurzu ji del dobu a BIO produkce pat k zavedenm standardm. Vm vak, e postupem asu vrobci podlehnou slcmu tlaku zkaznk a BIOzmrzlina se dostane do nabdek eskch cukrren.
Obchodn etzce a nkup BIO zmrzliny pes internet
Zatmco v klasickch cukrrnch je zmrzlina z organickch surovin zatm tko dostupn, meme se s n setkat na pultech nkterch supermarket nebo ji objednat pes internet.
Biozmrzlinu u ns nabz napklad obchodn etzec SPAR, kter ji zaadil do sv ucelen ady BIOprodukt Spar Natur* pur, kter v souasn dob zahrnuje vce ne 120 vrobk.  Jinou monost, jak sehnat kvalitn BIOzmrzlinu je objednn pes internet. Ve svm internetovm portfoliu ji nabz napklad prask firma Biohome, kter zsobuje prask domcnosti erstvmi BIOpotravinami a do domu vm doru zzvorovou, karamelovou, nebo vanilkovo okoldovou BIOzmrzlinu od firmy Roggenkamp Organics.
Produkce a obchod s BIOzmrzlinou u ns sice zatm nen pli rozvinut, ale pokud meme soudit podle vvoje v zahrani a veobecnho trendu zdravho BIO stravovn, jedn se o segment trhu, kde se do budoucna mohou nachzet velk pleitosti. Pokud efektivn vyete dodvky kvalitnch BIO surovin, zbv u jen svit je spolehliv technologii kvalitnho stroje na zmrzlinu, kter mete zakoupit napklad u spolenosti CESK, a.s., pednho dodavatele vybaven do gastronomickch zazen.

Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku