�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Prvn mezinrodn certifikovan kola BUKASCHOOL MOST

Autor: red.
Datum vyd�n�: 08.09.2011
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1591

kola spn dokonila certifikaci Recognition of Quality
Culinary Education u Svtov asociace kucha (The World Association of Chefs Societies, WACS) a spluje tak nron mezinrodn podmnky pro udlen tohoto prestinho ocenn.

fiogf49gjkf0d

Prvn mezinrodn certifikovan kola BUKASCHOOL MOST

Ven ptel,
dovolujeme si Vs informovat, e nae kola spn dokonila certifikaci Recognition of Quality
Culinary Education u Svtov asociace kucha (The World Association of Chefs Societies, WACS) a spluje tak nron mezinrodn podmnky pro udlen tohoto prestinho ocenn. Od z roku 2011 nae kola obdrela certifikt kvality o nadstandardnm vzdlvn v gastronomickch oborech a stala se tak partnerem pro mnoho profesionl z celho svta. kola se tmto stv aktivnm lenem mezinrodn organizace WACS a vech jejich innost, vetn inzerc v jejch oficilnch publikacch i prezentace na mezinrodnch konferencch. Doufme, e tato certifikace nm pome v budovn dobrho jmna nejen na koly, ale i cel esk gastronomie. Vme, e i nadle budete s na kolou rdi spolupracovat.

Mgr. Vlasta Bukaov Ing. Roman Sejval
editelka koly uitel odbornch pedmt
Soukrom hotelov kola Bukaschool s.r.o. Most len pedstavenstva AKC R


Vytisknuto dne 26.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku