�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Recept na vtrnky

Autor: Johny
Datum vyd�n�: 04.08.2011
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1590

Plen hmota - vneky, vtrnky, bannky ... 0,225 kg voda (mlko), 0,064 kg olej (mslo), 0,002 kg sl, 0,165 kg mouka hladk, 0,110 kg vejce + 0,100 kg loutky

- vodu (mlko), olej (mslo) a sl uvedeme do varu.

fiogf49gjkf0d

Plen hmota - vneky, vtrnky, bannky ...

0,225 kg voda (mlko), 0,064 kg olej (mslo), 0,002 kg sl, 0,165 kg mouka
hladk, 0,110 kg vejce + 0,100 kg loutky

- vodu (mlko), olej (mslo) a sl uvedeme do varu => pisypeme prostou mouku a restujeme (vame) - toto dlme proto, aby v mouce zmazovatl krob a byl schopen pijmout vt mnostv vody, ne doposud - voda vzan ve krobu nm potom korpusy kyp - sprvn urestovan hmota by se nm nemla lepit ani na hrnec ani na vaeku a mla by utvoit "kouli" => pendme do koltku lehacho stroje a mchme (protnakou) => po mrnm zchladnut postupn pilvme vejce - po kadm pidn nechme vejce do hmoty zamchat => pokud je hmota pli hust, meme ji piedit malm mnostvm vody - konzistence by ale nemla bt pli dk, nebo korpusy budou roztekl
- tvarujeme stkn skem s vroubkatou trubikou do tvaru vtrnk, vnek, bannk ... na plechy mrn pomatn olejem nebo na Silkpat flie

- peen - nen zrovna jednoduch - napkme pi cca 200C - kdy korpus dostane objem a zane se mrn barvit, snme teplotu na 180C a pooteveme pec, aby mohla unikat pebyten pra, kter by jinak korpusy roztrhala.

- zkouku propeen provedeme proznutm jednoho korpusu, na noi by nemla zstvat pi proezvn syrov hmota


loutkov lehaka -

- uvame si zkladn loutkov krm dle receptury a nechme vychladnout
- vychladl loutkov krm si vylehme do hladk konzistence a opatrn promchme s pevn ulehanou smetanou ke lehn (33% tuku a vce) v pomru 1 : 1

Karamelov lehaka -

- nejprve si dopedu pipravme smetanov karamel => vezmeme 250 g cukru a pomalu ho utavme na zlatav karamel, mezitm si ohejeme 250 ml smetany ke lehn k varu
- ohtou smetanu pomalu zalvme na utaven karamel - !!! pozor pi zalvn se uvoluje velk mnostv pry, a nedojde k opaen rukou!!! a neustle mchme => pokud se nm vytvo hrudky utavenho cukru, nechme pozvolna na sporku rozvait a zcedme => nechme zchladnout a pot ulome do chladniky => smetanov karamel nm vydr v chladnice i tden, take je mon ho pipravit dopedu, nejlpe nechat vychladit v lednici pes noc
- na ppravu karamelov lehaky dme 250 g pevn ulehan smetany ke lehn a opatrn vmchme 125 g smetanovho karamelu (pokud je karamel po vytaen z lednice pli tuh, nechme ho povolit pi pokojov teplot) - ihned zpracovvme


Korpusy plen hmoty na vtrnky prokrojme a vrchn dl pothneme fondnovou polevou obarvenou kulrem (prodn barvivo pipraven peplenm cukru). Na spodn dl korpusu nastkme nejprve vrstvu loutkov lehaky a pot vrstvu karamelov lehaky. Piklopme vrchn st korpusu potaenou fondnovou polevou, nechme vychladit a podvme


Vytisknuto dne 22.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku