�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Medovnk

Autor: Petr Haase
Datum vyd�n�: 21.07.2011
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1588

Vechny suroviny krom mouky
smchat a lehat v pe do pny cca 10-15 min.Pidat mouku a vypracovat na vle tsto, kter se
nech odpoinout cca 30 min. Potom rozdlit na 4
sti, kadou rozvlet do kulatho tvaru a upci.


fiogf49gjkf0d

 

Tsto:
0,050kg tuk (Hera, Perla)
0,150kg cukr mouka
2 pol.l. med vel
4 pol.l. mlko
1 kv.l. jedl soda

1 cel vejce
0,450kg hladk mouka

Prac.postup:
Vechny suroviny krom mouky
smchat a lehat v pe do pny cca 10-15 min.
Pidat mouku a vypracovat na vle tsto, kter se
nech odpoinout cca 30 min. Potom rozdlit na 4
sti, kadou rozvlet do kulatho tvaru a upci.

Npl:
0,25 l mlko
2-3 pol.l. hrub mouka
0,200kg mslo
0,200kg cukr mouka

Prac.postup:
Mslo s cukrem utt do pny.
Mlko svait, pidat mouku rozmchanou v troce
mlka a uvait hust kai. Potom za stlho m-
chn nechat vychladnout a pidvat po trokch
do pny s msla a cukru. Vylehat v krm.

Vzniklm krmem slepme vechny 4 upeen medov placky. Spodn meme jet pedtm pott marmeldou. Medovnk je lpe nechat 1-2 dny odleet v chladu.


Vytisknuto dne 22.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku