�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Dort pro prezidenta na erdi ostudy

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 29.06.2011
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1582

Avak do realizace zmru se vloudila chybika a pi tto pleitosti bohuel nemal. Bezesporu hezk dort, se zdailmi ozdobnmi komponenty, se vyznaoval jednm vraznm faux pas v poloze umstn sttn vlajky.

fiogf49gjkf0d

Dort k narozeninm prezidenta esk republiky
/tiskov zprva/

V nedli 19. ervna pijelo do prostor Velk Movny Hradu popt Vclavu Klausovi k jeho jubileu vce ne 250 host a ptel.
Jednm z narozeninovch pekvapen byl slavnostn dort, kter spolu s pnm pevnho zdrav pedal Miroslav Kubec, prezident Asociace kucha a cukr R a Kontinentln editel Svtov asociace kuchaskch spolk pro Centrln Evropu.
typatrov okoldov obr s tematickm zdobenm byl pipraven leny AKC R, tmem hotelu InterContinental Praha pro hosty oslavy, jeho men replika byla osobnm darem Asociace.
Symbolick nakrojen dortu panem prezidentem bylo zrove i podkovnm vem, kte se na pprav sladkho pekvapen podleli.
Cukrsk tm AKC R pipravil rovn tabuli s dezerty, jej dominantou se staly dva mistrovsk kousky z carvingovho studia Luka Prochzky. Meloun s portrtem prezidenta vytvoila nov mistryn republiky v carvingu Elika Vostlov z H Teb.
Dkujeme za podporu Karlu Hjkovi, spolenosti Fiala-Praha a Almeco, Luku Prochzkovi a Frantiku Buchalovi za vytvoen ozdobnch komponent log, sttnho znaku a slice na dortu. Pedn daru se za AKC R dle zastnili Vclav Krejk, Jaroslav Kozdelka a Zuzana Albrechtov.
Za AKC R
Ing. Zuzana Albrechtov,manaer
Foto: Michal Mouka

Tolik tedy oficiln zprva, jist bohulibho zmru pi pleitosti vznamnho ivotnho jubilea prezidenta republiky. Avak do realizace zmru se vloudila chybika a pi tto pleitosti bohuel nemal. Bezesporu hezk dort, se zdailmi ozdobnmi komponenty, se vyznaoval jednm vraznm faux pas v poloze umstn sttn vlajky. Pokud by se jednalo o msto uren nkam do osobnho soukrom, tak to tzv. vem ert, ale nesprvn umstn sttnho symbolu coby daru prezidentu republiky do prostoru posvtnho msta esk sttnosti Praskho hradu, nelze pejt bez povimnut.
Bohuel, jak mm monost si vmat svisl polohy esk vlajky, nejde v tomto ppad o ojedinl ppad a vyplv z neznalosti vci.
Pokud hodlme vlajku esk republiky umstit svisle, mus bt jej bl pruh z hlediska toho, kdo se na ni dv, umstn na lev stran, jako pomcku lze t ci, e ve stoji proti n, na stran naeho srdce. To je ve. Ostatn pruhy se tomuto ustlenmu pravidlu ji automaticky pizpsobuj. Jak mlo, ale jak bv i nezdka vidno, tak i mnoho zrove!
Z tto vci bychom si mli vzt ponauen do pt, protoe udlat dobr kulinsk vrobek pro pleitost tohoto druhu je povinnost, ale sprvn zhotoven pdavn detaily je dokument znalosti o vci. Protoe veejnost, a v tomto ppad i hradn spolenost na ele s prezidentem republiky, na ns gastronomy bude  pohlet i optikou tohoto detailu, kter nm v tomto ppad udlal ostudu.
Bylo mn samotnmu otzkou, zda se o tomto proheku zmiovat. Rozhodl jsem se pro variantu, ano. N kvli senzaci, nbr z toho dvodu, e vrobek je zdail, prezentace na nejvych mstech na republiky je dobrou propagac naeho oboru, ale mus tak bt uinno se vm vudy. Pokud by na naem portlu dolo pouze ke zveejnn snmku s doprovodnm textem, bez mho dodatku, znamenalo by to, e i n portl postrd znalosti tohoto zkladnho druhu.


Vytisknuto dne 15.06.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku