�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Sladk tajemstv

Autor: Naa Klevisov
Datum vyd�n�: 17.05.2011
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1568

Dv skopky z tsta a mezi nimi krm, to je kombinace typick nejen pro esk vtrnk, ale i pro francouzsk zkusky profiteroles. Prv z nich se podle nkterch eskch cukr vyvinuly nae vtrnky.

fiogf49gjkf0d

Punov ez

Dezert zvan lidov "punk" svoj vrazn rovou barvou vdycky vynval v bovch adch zkusk na pultech socialistickch cukrren. Zsadnm momentem v receptu je nasknut pikotovho tsta rumovou i punovou sms s ervenm potravinskm barvivem breton. Kdo a kdy jej vymyslel, nen znmo, je vak jist, e je to cukrovinka inspirativn. Nzev Punov ez nesla vstava student Vladimra Skrepla a Jiho Sopka. V psni Olgy Lounov nazvan Synkopy s griliem zase "Pan v kavrn v msteku nad ekou Mal krj siln punov ez... a na stn za n slavn Louis hraje jazz".

 Rakvika

Na to, kde se v esk kuchyni vzal dezert morbidnho jmna i tvaru, nedoke odpovdt dn z doyen esk cukrainy, kter jsem oslovila. V newyorskm exilu rakviky postrdal teba vznamn esk urnalista Ferdinand Peroutka. Pro jeho tet enu Slvku je nakonec v 70. letech obstaral Josef Walter, syn zakladatele slavn prask tovrny na automobily.

Kremrole

Tak pvod kremrol obestr hust mlha. Gourmet Vladimr Potulka k, e jsou eskou variantou francouzskch cornets, je vak nemly formu trubiek, nbr kornout. Byly ovem plnny lehakou stejn jako esk kremrole, a dokonce i sloen tsta, z nho byly peeny, pr bylo tm stejn. Nco kremrole pevzala i z rakouskch Kremschnitte, trubiek s rovnmi hranami, je se dlaj bu z listovho, nebo z odpalovanho tsta.

 Vtrnk

Dv skopky z tsta a mezi nimi krm, to je kombinace typick nejen pro esk vtrnk, ale i pro francouzsk zkusky profiteroles. Prv z nich se podle nkterch eskch cukr vyvinuly nae vtrnky. Stejn jako vtrnky mvaj profiteroles nkdy povrch polit karamelem, existuj ovem i odrdy nepolvan nebo polvan okoldou. Podle historickch anl se profiteroles dve pekly na havm popelu a bvaly pidvny do polvek msto svtku i nudl.


Vytisknuto dne 24.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku