�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Kole a jejich peen

Autor: teni
Datum vyd�n�: 10.05.2011
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1563

Pripraven kol peieme v rre, ktor sme vopred vyhriali na 250 Peieme pomaly pribline 40 C mint pri teplote 200 C a potom ete 10 mint pri 180C.
Poas poslednch mint peenia si pripravme sneh

fiogf49gjkf0d

ubica - Posielam odskan a vemi dobr kol s tvarohom:
1 balk lstkovho cesta
4 vajcia
1 balk van. cukru
15 dkg pr. cukru
5 dkg pr. cukru (do snehu)
1 kg tvarohu (mkk, hrudkov, s normlnym obsahom tuku nie nzkotun)
4 dcl mlieka
1 balek krm. prku Zlat klas (pudingov prok)
hrozienka - poda chuti, alebo nemusia by

Lstkov cesto vyvakme na vekos hlbokho plechu a prelome ho do neho tak, aby sme vyloili aj jeho boky.
Na takto pripraven cesto dme tavarohov plnku, ktor pripravme nasledovne:
tvaroh , 4 tky, van. cukor, prkov cukor, mlieko, prkov puding Zlat klas spolu krtko rozmixujeme.
Pripraven kol peieme v rre, ktor sme vopred vyhriali na 250 C. Peieme pomaly pribline 40 mint pri teplote 200 C a potom ete 10 mint pri 180C.
Poas poslednch mint peenia si pripravme sneh
zo 4 bielok, ktorm potrieme upeen kol a ete so snehom dopeieme pri 250 C len 5 mint.
Sneh: Uahme tuh sneh zo 4 bielok a do pevnho snehu zahka zaahme 5 dkg pr cukru.

Lubica - Klasick tvarohov plnka do hanckych kolov:

-50 dkg tvarohu(prelisujeme ho, alebo pretrieme cz sito)
1 cel vajce
1 tok
3 dkg masla
10 dkg pr. cuikru
mlet korica
poda potreby jemn strhanka na zahustenie plnky (nie vea, len toko, aby sa plnka neroztekala).
Vetko spolu vymieame a nakoniec zahustme strhankou.

Jana  - Svatebn hanck kolky

Jana - J peu svatebn hanck kolky z plundrovho tsta - to je kynut lstkov, pekldan - a na 70 dkg mouky, tj. 1 dvka, dvm 4-5 kostek tvarohu, obyejnho, ale ne lehanho z vaniky. ten je dk. Pidm do nj hodn cukru, protoe v tst je mlo, cit.kru, rozinky, vanilk. cukr a 2 blky, protoe do tsta pat 4 loutky, tak abych to upotebila. Jinak bych do tto dvky dala 1 cel vajko, zamchala a kdy by se npl drobila, dala bych teba jen blek. Je lpe dvat naped m vajek a postupn edit, protoe kdy je npln dk, je to hrozn prce. Nezahuuju to nim, ale tchyn - profesionln cukrka - nkdy dv uvaenou krupici.

O.K. - Dotaz

Dkuji za velmi cenn rady! TAK TSTO DLM PLUNDROV.A kolik prosm mte kus z tch 70dkg mouky?
A nebyl by lep tedy tvaroh ten v prhledn folii(takov jako ve tvaru trojhelnku-nzev nevm,jen jsem ho vidla).
Tsto mm vdy dobr,jen ten tvaroh s mi teda vytrc,nevytk ven ,ale njak zanikne,a tak nevm jestli ten tvaroh m bt spe tu/nen to poteba zamotat jet do plachty,aby vytekla ta pebyten voda-to jsem slyela,aby byl tedy tu/,at' je to opravdu poznat e je to tvarohov kol!!

Jana - Odpov

Z tto dvky - 50 dkg mouky je do kynutho tsta, 20 dkg do mslovho - udlm tak 150 - 200 kolk, zle, jak kdo chce velk. Kdy to nepeu vyloen pro svatbu, dlm trochu vt, v prmru maj 4-5 cm a je jich asi 150, po 20g, celkem asi 3 kg. J myslm, e toho tvarohu asi dvte mlo, jestli se vm v hotovm dl "voda", tak bych ji asi zkusila vybrat likou. Nkdy mi tvaroh trochu pout vodu, kdy byl pedtm v mraku nebo kdy ho nechm hotov dlouho stt.
Je fakt, e tsto na tyhle kolky vyvlm hodn natenko, tvarohu tam dvm hodn, nkdy jdou sotva zabalit. Peju pevn nervy pi zkouen.

Jajtek - Nechpu, prosm, pokud nechvte tvaroh dostaten dlouho vypotit, a kdy ho chcete pout, mus mt podstatn men objem, tak tam peci nen vbec zapoteb ani pudinkov prek a o krupici slym poprv? J do nj jen vmchm cel vajko a se pak pkn ve, to samotn loutek nedoke, take i s blkem, mlet cukr, rozinky, vanilku. To mslo to urit nepokaz, e by pak tvaroh tekl, je tam pro chu, je ho tam kousek. Vechno te hodn zdrailo, ale takov tun tvaroh, samozejm zbaven vody, v ndivce je jet lep ne ten mkk. Mslo se pidv do toho mkkho a je lahodn. Ndivka mus bt hust! J peu kynut tsto s olejem a kouskem zmklho msla, ale nkdy tak olej a vanika majonzy. Sdlo bych osobn do tsta nedvala. Ani do posypky(drobenky), to u jsem taky vidla. S olejem v tst jsou kole vln. Te dlvm i nekynut malik svatebn=kvsek klasika,ale jen se zamch a podn, peliv vypracuje a nenechv kynout, hned se vyhz ven z msy malou likou a rychle se pak zabaluje tvarohov npl. Vajkem se udl hlub dlek a do nj se daj povidla a pitla na to posypka. A te se nechvaj kynout na plechu a peou tak na 180-190 st. Mm i ze deva tvotko na dlky ,ale to je sp ploch, tak jsem si koupila v zemdlsk prodejn podkladek-sdrov odlitek vajka. Nemusm se u bt e mi klasick vajko rupne v ruce. Kolky u ale nepotrm po okraji vajkem. A jsou mkouk.  Upeen potrm rozputnm mslem s rumem jak pete,j e to pro tu lahodnost chuti. To prost mus bt, aby i vonly.
Jet je jeden druh kynutch kolk, e se mslo s cukrem prvni ute a pak dl zadl jako klasick kynut tsto. Peu je s ventiltorem na prostedn mce. A te jsem zaala dlat tak posypku na sporku. Opravdu to funguje. Msto do msy si mslo+hr.mouku+ml.cukr dm do menho, nap.nerezovho,hrnku, mm 2litrov, zapnu plotnku na nejni stupe, a se mslo dost povol a zmkne, snadno v nm rozmchm mouku a cukr a jen se to promch vaekou, u n prsty. Je super.

O.K. - Mla jsem prv obavy z t krupice, ale zd se mi to tam dobr (takov pojistka, e to nevytee. Dvm jen na 3kg tvarohu (100g hrub krupice). V em je do t npln lep ten mlet cukr! J dvm cukr krupice! Nedlm tak zde chybu?
Dlky dlm men nabrakou. Ped posypkou dvm tak povidla.
Jet mm i problm troku s posypkou! Dlm ji z msla, cukr mouka a polohrub mouka, ale po upeen se mi zd bt troku za zkus tvrd, nebylo by lep mslo, tak rozpustit do toho, jak pe Vy?

Jajtek - Do tvarohov npln dvm vtinou mlet cukr, mm pocit, e se v ndivce pln rozplyne, nevm, e by zpsobil aby byla dk. Dvte 82%mslo do posypky? Z umlho bych pochopila e bude tvrd nebo nepeete ty kole moc dlouho nebo zprudka e by byla pesuen? To asi urit ne, tak to nevm. J ji dlm od oka, tak aby byla sp tunj.
Ke klasice rozdrobovat v ruce se ji nevrtm. Rozpustm mslo, ale jen tak aby tam byl jet tu kousek a zamchm do nj mlet cukr a pol.i hrubou mouku. Je to jednoduch, prost a funguje to.


Vytisknuto dne 22.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku