�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Sladk mza javoru

Autor: Petra Prospchov
Datum vyd�n�: 06.04.2011
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1543

Na peen tohoto kole se nejastji pouvaj sirupy oznaovan jako "medium amber" a "dark amber", tedy vraznj a tmav varianty tto lepiv delikatesy. Nejsvtlej typ javorovho sirupu, kter m tak nejjemnj chu

fiogf49gjkf0d

Javorov sirup ze stromov mzy pipravovali i nai pedkov, dnes u se ale v esku prakticky nevyrb. Dov se vtinou ze Severn Ameriky, kde neodmysliteln pat k nkterm tradinm receptm - teba pekanovmu koli nebo nadchanm sndaovm lvancm. Ze suchho javora, voda kapk, napi se j m mil, ve je sladk," pipomn lidov psnika ze Slovcka dvn zvyk naich pedk navrtvat z jara kmeny javorovch strom, zskvat z nich mzu a z t vait sladk sirup, ppadn jej pemovat v cukr.

Tuto praxi rozenou hlavn v kopcovitch regionech eskch zem popisuje ve svm povlenm spisu esk strava lidov Marie lehlov-Tischlov. "Bylo to ji za Marie-Terezie, kdy se na vlastn rozkaz panovnice konaly pokusy se zskvnm javorov vy. Knec auerspergsk lesmistr z Libn dovezl pr ke dvoru 70 funt krsnho cukru, vyrobenho z klenu." Nejvt rozkvt vak zailo zpracovn javorov vy za napoleonskch vlek, kdy kvli vlen blokd vyletla vzhru cena cukru ttinovho. Javorov cukr se tehdy ve velkm zaal vyrbt na panstv Coloredo-Mansfeld v Dobi nebo na panstv velehradskho kltera.
Postupn se vak ukzalo, e stedoevropsk javory nejsou k tomuto elu ideln, mzy v nich nen dost, aby staila na velkovrobu, ani zdej javorov porosty nebyly tak rozshl, aby se vroba vyplatila. lehlov-Tilschov navc pipomn ppady, kdy neetrn zachzen se stromy pivodilo zhubu celm lesm.
Zatmco v naich krajch javorov prmysl postupn zael na byt, na druh stran Atlantskho ocenu se naopak petavil ve vznamn prmyslov odvtv. Jeho zkladem byly rozshl porosty kanadskch javor, z jednoho stromu byli sbrai schopni za seznu zskat i osmdest litr mzy. Tradin postup Indin, kte vysekali do javoru tomahavkem dru ve tvaru V a chytali vu do misky z bezov kry, nahradily sofistikovanj metody: epovac hubiky a plastov ndoby na zachycen moku. Jenom v Kanad takto ze zkladn suroviny kad rok vyprodukuj 26,5 milionu litr javorovho sirupu.
Tekut prodn sladidlo z javorov mzy je neodmyslitelnou soust severoamerick kuchyn. Nejastji ho mete ochutnat s vaflemi, ovesnou ka, toasty pipravenmi na sladko, v plundrovm peivu nebo v tradinm koli s pekanovmi oechy, jak se ve Spojench sttech podv na Den dkvzdn nebo na Vnoce. Na peen tohoto kole se nejastji pouvaj sirupy oznaovan jako "medium amber" a "dark amber", tedy vraznj a tmav varianty tto lepiv delikatesy. Nejsvtlej typ javorovho sirupu, kter m tak nejjemnj chu, Severoamerian rdi dvaj na lvance. Prv na lvancov sndan se javorovho sirupu ve Spojench sttech i Kanad spotebuje asi nejvc.
Lvance, kter jsou zkladem tohoto rannho jdla, se daj pipravit dvma zpsoby. Mete vyzkouet klasick recept, kdy tsto zadlte z drod a nechte z nj vzejt kvsek. Takto pipraven lvance jsou krsn nadchan a vten nasaj sirup, smetanu nebo cokoliv jinho, m je polijete.


Druh zpsob, jak lvance pipravit, je rychlej a jednodu, drod nahrazuje prkem do peiva, dky nmu lvancov tsto "vysko", i kdy ne tak ukzkov, jako kdy si dte na as a pracujete s kvasnicemi.

A zvolte kteroukoliv variantu, mus bt tsto na lvance dk, zahuovn moukou nad mru pedepsanou recepty vede vdycky k tomu, e jsou placiky tuh a ztrat typickou nadchanou konzistenci.

Konkrtn postup ppravy tsta se vtinou li rodinu od rodiny. Nkde dvaj hladkou mouku, jinde polohrubou, vejce se me pidat v celku nebo zvl᚝ jako blkov snh a loutek. Rozdl bv i v tom, na em hospodyky lvance sma. I kdy ada z nich vol olej, tou nejklasitj cestou zstv mslo. Nic jinho toti lvancm ned tak pjemnou chuovou teku.

Hrukov lvance
s javorovm sirupem
(rozpis na tyi porce)

1 tvrtlitrov hrnek hladk mouky
1 1/2 hrnku mlka
1 vejce
1/2 hruky
1 hrnku javorovho sirupu
1 lika prku do peiva
mslo, sl

Mouku prosejeme a smchme s prkem do peiva a petkou soli. Postupn pilvme mlko a lehme sms v dk tsto. Pidme vejce a dkladn promchme. Nechme tsto deset minut odpoinout v pokojov teplot.

Oloupeme hruku, vyzneme jadinec a nastrouhme ji nahrubo. Pak vmchme do tsta.

Na pnvi rozpustme mslo a peeme lvance. Na jeden by mly stait dv lce tsta. Dozlatova opeen lvance servrujeme jet tepl a polvme javorovm sirupem.


Vytisknuto dne 22.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku