�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


V krlovstv tvercov okoldy

Autor: Lucie Bairerov
Datum vyd�n�: 03.04.2011
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1540

V pzem ns vt s monost dt si kvu, okoldu, nco sladkho k tomu a na chvilku posedt (schokolateria). A tak je zde umstna atrakce provozovny - schokokreation neboli monost nechat si vyrobit tabulku okoldy pesn podle vaich pedstav.

fiogf49gjkf0d

Je tomu nco pes rok, co otevela v srdci Berlna rodinn firma Ritter sv firemn zastoupen. Oznait ti poschod, zabrajc celkovou plochu tm tisce metr tverench, pln okoldy, za firemn prodejnu, by bylo mlo.
Za dobu svho provozu si prostor zskal sympatie ady stlch nvtvnk, stal se ale i oblbenm nvtvnm mstem pro turisty. Bhem prvnho roku provozu jej navtvilo podle odhadu spolenosti kolem 460 tisc nvtvnk. Potvrzuje se tak zde jedno pravidlo - obliba okoldy nezn vkovou ani dnou jinou hranici. Vysok nvtvnosti jist napomh tak velmi dobr umstn (ulice kolm na Friedrichstrasse - jednu z hlavnch nkupnch td Berlna) a celotdenn provoz (piem prakticky vechny obchody, ale tak ada kavren a restaurac maj v nedli zaveno). Ale pojme u dovnit
!

V pzem ns vt pr stolk s monost dt si kvu, okoldu, nco sladkho k tomu a na chvilku posedt (schokolateria). A tak je zde umstna asi nejvt atrakce provozovny - schokokreation neboli monost nechat si vyrobit tabulku okoldy pesn podle vaich pedstav. V praxi si vyberete, zda ta "vae" okolda bude hok, nebo mln a co bude obsahovat. Na vbr je krom stl nabdky (rzn oechy, mandle, koen, kupinky, ale tak bonbony apod.) vdy i pr sezonnch zleitost (napklad skoice v zim). A pro nerozhodn je k dispozici ebek nejoblbenjch ingredienc. Pmo ped vaima oima pak do (samozejm tvercov) plastov formy obsluha nalije pipravenou sms okoldy a ingredienc, uhlad a je hotovo! Tedy tm - okoldu ek asi dvacet minut v chladu, aby ztuhla do poadovan formy a vy si ji pak mohli krsn zabalenou vetn popisku vyzvednout. Jenom pro plnost - zatmco normln balen stogramov okoldy Ritter stoj kolem 70 cent (cca 17 K), za tuto tailor-made o stejn grami zaplatte 3,50 eura.
Hloubji v pzem je ukryta prodejna (schokoshop). V nabdce je krom prakticky kompletnho sortimentu firmy Ritter tak zvltn edice okold, kterou nen mon nikde jinde zakoupit, a drkov sortiment. Nejrznj trika, epice i taky jsou samozejm v pestrch barvch, dnes ji tak typickch pro okoldu Ritter Sport, a s patinm logem.

 Po oko stezce za vbskmi specialitami

V prvnm pate na vs ek putovn po okoldov stezce. Pstupnou formou, vhodnou i pro dti, je zde prezentovn vznik okoldy - a to jako cesta kakaovho bobu z trop, kde dozrl, a do konen podoby okoldov tabulky. Tento prostor dopluje malink kinosl s filmovou smykou pedstavujc tm stoletou historii rodinnho podniku. Ritter je zde prezentovn od svho zaloen v roce 1912 pes vznik prvn tvercov tabulky Ritter Sport v roce 1932 a do souasnosti. Pokud by vm to bylo mlo, mete se rovn nechat vyfotit u fotostny jako "Ritter Sport ptel" - tvrci celho prostoru mysleli na prezentaci znaky opravdu dkladn.
Hlavn st prvnho patra zabr schokolounge, ne pln typick restaurace. Stejn jako v pzem je nvtva tchto prostor zitkem nejenom pro milovnky sladkost a dobrho jdla a pit vbec, ale i pro milovnky interirovho designu (o milovncch dobr firemn prezentace nemluv). Ve svtlch, z velk sti prosklench prostorch, je nbytek i dal vnitn vybaven ladno v blch a hndch tnech (zvlt hnd koen sedaky evokuj okoldu a neskuten). Celkov dojem pak oivuj barevn tverce na stnch a stropu, kter zrove slou jako svtidla a dle barevn - samozejm tvercov - stolky, kombinovan se sklem. Opravdu poveden pklad nejenom interirovho designu, ale tak dodren korportn identity.
Vedle interiru zde psob osvujcm dojmem tak jdeln lstek - okolda jm doslova prosakuje. Vedle tekut podoby ji mete vyzkouet jako soust studench i teplch dezert, dokzala se ale napklad prosadit i pi ochucovn salt jako okoldov dressing. A protoe Ritter je firma pochzejc ze vbska, a pitom patin hrd na svj pvod, obsahuje jdeln lstek i tamj speciality: napklad plnn tatiky nebo pecle - teba se smetanou a okoldou (samozejm Ritter....).

Mld vped!

Podzem ukrv okodlnu (schokowerkstatt). Ta byla pvodn urena pouze dtem od 7 do 18 let. Dobr zprva pro ns dospl je, e v letonm roce dolo vzhledem k velkmu zjmu ke zmn a okodlna je nov otevena i dosplm. Po pedchozm objednn a zaplacen 8eurovho poplatku se bhem 75 minut pod vedenm vykolench pracovnk dozvte ve o vzniku okoldy a vbru surovin. Vrcholem programu pak je monost vyzkouet si vrobu takov tabulky - od vbru ingredienc a po zvren zabalen.
Co dodat? Jedn se bezpochyby o pkn pklad vytvoen reprezentanho prostoru - nensilnho spojen zbavnho prezentovn produktu a budovn znaky. Tady se bezpochyby rod dal milovnci tvercov okoldy Ritter Sport. Take plnujete-li vlet do Berlna a okolda vm nen pln lhostejn, zahrte do programu nvtvu firemn prezentace znaky Ritter. A jenom na vs je, zda zstanete pouze u pasivn formy (v prostorch schokolounge i schokolateria), nebo to zkuste i aktivn a odchzet budete s vlastnorun vyrobenou tabulkou okoldy. Samozejm ve tvaru tverce...

 Info

 

Historie znaky Ritter Sport zan v roce 1912 satkem cukre Alfreda Eugena Rittera a Clary Gttleov (viz. snmky), majitelky obchodu se sladkostmi. Spolen pak zaloili tovrnu na vrobu okoldy a cukrovinek. Vznik tvercov okoldy se datuje do roku 1932, kdy pila pan Clara s tmto npadem. Clem podle n bylo vyrbt takovou okoldu, kter se vejde do kad kapsy sportovn bundy, ani by se zlomila, a bude mt stejnou vhu, jako bn tabulka. A tak se zrodila tvercov okolda Ritter Sport. Bhem 2. svtov vlky byla vroba v tovrn nejprve omezena, pozdji pln zastavena. Naplno se znovu rozbhla na potku 50. let. V t dob se tak veden rodinnho podniku ujm po smrti zakladatele syn Alfred Otto Ritter. Ten se pozdji v edestch letech rozhoduje soustedit se prv na znaku Ritter Sport a zruit vrobu dalch vrobk, jako okoldov pralinky nebo sezonn zbo a figurky. Sedmdest lta jsou pro Ritter Sport ve znamen prvn celosttn reklamy na jogurtovou variantu, zatku pouvn typickho obalu i vraznch barev pro jednotliv pchut. Dal kameny budovn znaky byly poloeny. V souasn dob vede firmu tet generace rodiny Ritter, za rok 2009 uvd obrat 274 milion eur.

Foto: Alfred Ritter GmbH & Co. KG
zdroj: ihned.cz


Vytisknuto dne 15.06.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku