�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Blkov krm do listovch trubiek

Autor: teni
Datum vyd�n�: 04.03.2011
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1522

Cukr sva na oko (udlej si z drtku mal oko velikosti nehtu a pono do hustho vacho cukro a foukni do oka a pokud se ti budou dlat bubliny jak z bublifuku) tak to zani pilvat do lehajcch blk.

fiogf49gjkf0d

J dlm blkov krm do listovch trubiek tak, e na 1 blek dm 7dkg krupicovho cukru a vylehm, ale nkdo krm leh i na vodn lzni, nebo je jet jedna monost a to e se blky daj lehat a pak se do nich pilv cukern roztok  -marfuk -

blkov krm do trubiek-
na 2 dcl blk dvm asi 36-40 dkg pskovho cukru a vyleh se v pe, voda v hrnci mus vait, leh se a do zhoustnut. Krm je chutnj . -tpnka -

Pklad: 0,200g erstvch blk, 0,300g pskovho cukru.
Postup: 0,250g cukru dej do istho hrnce, pidej trochu vody a dej vait, dvej pozor, aby se cukr stejnomrn vail a a zane houstnout tak zani lehat blky. Cukr sva na oko (udlej si z drtku mal oko velikosti nehtu a pono do hustho vacho cukro a foukni do oka a pokud se ti budou dlat bubliny jak z bublifuku) tak to zani pilvat do lehajcch blk. Mus lehat tak dlouho a ti hmota sedne, neboli se utu. Mus bt podn sedl, jen takov ti nepotee a bude pevn i k zapkn.  - Dana -

J dlm krm do trubiek 1:2 to je na jeden dl blk dva dly moukovho cukru. Naped ulehm snh z blk a drm se rady moj mmy, e blky maj bt star. S touto radou pracuji pes 30 let a je osven. Potom pidm moukov cukr a dm do vodn lzn. Nelehm pod, ale nechm vdy trochu zaht. A je krm vlan, promchm troku dle, tak 1/2 minuty. A a se mi krm dl do piek, tak odstavm a plnm do trubiek. Co zbude, udlm na pec papr stkakou pusinky a sum chvli v troub. Uvedu pklad: 10 dkg blk, 20 dkg cukru.
Pozor na cukr. Mus bt opravdu mouka a ne hrudkov a rozmakan. To se potom krm nemus podait. Pipravuji elektrickm lehaem.  - Anna -

Urit v recep je pro vs dobr, ale nen profesionln, protoe se blky mus zalt rozvarem aby se to oetilo i po strnce hygieny a aby hlavn nedolo k nkaze salmonelou, kter se ni pi 80 st.C a to ve vodn lzni nemus bt. - Dana -

100g cukru krupice vait s vodou (voda bude kousek v nad cukrem v hrnci)
pak si d 100g blku a 100g cukru krupice lehat na tuh nepelahan snih. Sn chod lehae, neleje rozvar a pak zase zv chod lehae a lehej a to zchladne . - -

Profi blkov krm se v cukrrn vdy zalv vroucm cukernm roztokem. Nejastji na 115 C. Postup se lehnm ve vodn lzni nevede nikdy k tak dobrmu vsledku. Obvykle se vyuv postupu, kdy 1/3 krupicovho cukru se zasypv postupn do sten ulehanch blk a zbyl 2/3 se sva s vodou na 115 C. Drtn oko nech je dobrm pomocnkem..
J jsem se nauil dlat to tak, e zanu lehat v dob, kdy kdy se cukern roztok pone vair. kdy je snh jak tak vylehn (ne upln) zanu sypat cukr, postupn. Pak se to mus dobe vylehat, s cukrem se blky pelehat nedaj. Obvykle se mi cukr dova, kdy u mm blky dobe ulehan pokud dve, piliju vodu nebo sthnu z plotny. Prbn zkoum okem stav roztoku. Roztok se pilv tenkm pramnkem a metlou el. lehae ho pkn hned zalehvte. Krm se pak doleh do lehkho vychladnut. Vanilkov cukr se dv a ke konci.
- Karlos -

Konen nvod pesn pro m - vdycky jsem zhavarovala na takovch detailech, kter skoro nikdo neekne, nap., e hodn uvaen roztok mu sthnout z plotny, kdy blky jet njsou ulehan. J jsem si vdycky myslela, e tm se jeho teplota sn a bude to patn. Jenom co mm dlat v opanm ppad, kdy jsou blky s cukrem u dobe ulehan a cukern rozvar jet nedl ty sprvn bubliny? Mm dojem, e nejde jenom tak pestat lehat a ekat na rozvar, mm teba snit otky? Povzbudilo m, jak pete, e blky s cukrem nejdou pelehat, j jsem se doetla v uebnici technologie, e bda bda, pelehan blky zpsobuj, e hotov krm tee, ale nikde tam nen, jestli budou pelehan i s cukrem. Samozejm taky zanm lehat, a rozvar podn va. Asi se ptm dost hloup, ale vte, e s tmto krmem bojuju pr let, dneska kupodivu se docela povedl, nic netee, pravda ovem je, e rozvar u zanal loutnout....., nen to dn sranda. Dkuji pedem za radu. -Jana -

Prv jsem dodlal trubiky.Dlal jsem je dle postupu Karlose,tak to taky znm v pomru 1/2 l blk a 1kg cukru. Vystailo to na 100 normlnch a jet nepatn mi zbylo.  -Lubin -

Zkladn pomr z uebnice (Blha, Kadlec, plho)!
Blky, krupicov cukr, van. cukr(1 : 2 : 0,08)
Cukr samozejm rozdlit na tetinu na zasypn a dv tetiny na vaen! - -

M se tedy nezd,e by nely blky s cukrem pelehat! Prkrt se to naim lidem povedlo, no a pak jsou ty blky pouiteln max.do kokosek  -Jana -

Ns uili, e se nepelehvaj, ne e ne tak snadno, ale skoro vbec......ale netvrdim e to nejde, zle na obsahu cukru. Budu-li to lehat hodinu tak to asi povol......to je jasn.
V blkovm krmu je toho cukru ale hodn, tak by k tomu dojt nemlo. U pikotov hmoty u bych to v klidu nezkouel. Naasovn vaen a lehn nen zas takov problm, jak pete staen z plotny sn teplotu, ale j psal o chvilce, ta teplote jen tak neklesne....radi doleju vodu, opatrn. Blky s cukrem mus bt ped pilvnm cukru vylehan kvalitn, plat to zejmna u blko-ovocnho krmu na indiny, protoe po zalit cukernm roztokem u hmota nenabude na objemu. Nechat vylehan blky chvli jen tak....to se taky nic nestane.
Jde o nkolik minut, ne o destky minut. Sp jde o to nedat do cukru moc vody, dvky jsou nastaveny pro jednotliv druy cuk. roztok. J u to tam liju od oka. - Karlos -


Vytisknuto dne 22.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku