�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Cena kakaa prudce roste, je nejdra za posledn rok

Autor: Petr Kain
Datum vyd�n�: 25.01.2011
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1501

"Pokud se zkaz poda vynutit, ceny kakaa proraz stechu. Cena zkladn suroviny pro vrobu okoldy okamit vystartovala na svtovch trzch prudce vzhru. Na trhu Liffe se zvila o vce ne sedm procent a dotkla se asi v pepotu 64 975 K.

fiogf49gjkf0d

 

Cena kakaovch bob vera na komoditnch trzch vyltla na nejvy rove od ledna 2010. Bhem verejho dopoledne se termnov kontrakt na kakaov boby s dodnm v kvtnu vyplhal na newyorsk burze ICE o vce ne pt procent a na cenu 3340 dolar za tunu.
Pinou byla zprva o zkazu vvozu tto komodity z Pobe slonoviny. Zem, kter je nejvtm vvozcem bob na svt, se v souasnosti zmt v politick krizi. Listopadov prezidentsk volby sice vyhrl Alassane Ouattara, avak pedchoz prezident Laurent Gbagbo odmt odstoupit.

Jeliko m ve svch rukou kontrolu nad infrastrukturou a pepravou kakaovch bob do vvoznho pstavu, rozhodl se jej Quattara odstihnout od tohoto hlavnho zdroje pjm. V nedli proto vyhlsil zkaz vvozu kakaovch a kvovch bob.Cena zkladn suroviny pro vrobu okoldy okamit vystartovala na svtovch trzch prudce vzhru. Na trhu Liffe se zvila o vce ne sedm procent a dotkla se 2269 liber (asi 64 975 K). Analytici se domnvaj, e pinou je pedevm nejistota, nebo nen jasn, jak dlouho napjat situace v klov producentsk zemi potrv. Velkou neznmou jsou toti Ouattarovy plny. Zkaz vvozu zaal platit vera a vyhlen byl zatm na jeden msc. "Pokud se zkaz poda vynutit, ceny kakaa proraz stechu," ekl k ohlenmu zkazu analytik investin spolenosti VM Group v Londn Gary Mead. Jin obchodnci vak situaci zatm hodnot s chladnj hlavou. "Exporti nakonec budou schopni vyvet dl. Kakao pjde tranzitem pes Ghanu nebo jin zem a ven se dostane," mysl si jeden z manaer vcarsk spolenosti Diapason Commodities Management, jeho cituje agentura Reuters.


Vytisknuto dne 26.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku