�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Pask krm

Autor: Johny + Svan
Datum vyd�n�: 12.01.2011
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1493

- technologick postup - smetanu a cukr pivedeme v hrnci k varu, odstavme a zamchme prost kakakov prek. Nechme zchladnout a dme uzrt do lednice, nejlpe pes noc. Druh den vylehme v pevnou neroztkavou npl.

- Johny -

Pask lehaka - lehk -
cukr krupice 0,100 kg, kakaov prek ( nejlpe kolem 20% tuku ) 0,080 kg, smetana ke lehn 33% 1,000 kg ( 1 litr )

- technologick postup - smetanu a cukr pivedeme v hrnci k varu, odstavme a zamchme prost kakakov prek. Nechme zchladnout a dme uzrt do lednice, nejlpe pes noc. Druh den vylehme v pevnou neroztkavou npl.

Pask krm - tk -
smetana ke lehn 33% 0,280 kg, cukr krupice 0,100 kg, okoldov poleva ( okolda na vaen ) 0,140 kg, kakaov prek 0,080 kg, ztuen pokrmov tuk ( Omega, Iva ... ) 0,060 kg

- technologick postup - smetanu, cukr a ztuen tuk pivedeme opt v hrnci k varu, odstavme a zamchme okoldovou polevu ( tabulkovou rozlmeme na men kousky ) a prost kakov prek. Opt nechme zchladnou a uzrt v lednici do druhho dne. Druh den vylehme, pop. trochu ped lehnm nahejeme.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Svan -

1,5 dl mlka, 2-3 loutky, 5 dkg kakaa. Mch se v parn lzni do zhoustnut. Nech se vychladnout.
Vymchm jedno mslo s 15dkg cukru a pidm krm.

A jet jeden, kter pouvm na plnn dortu:
100g prkovho cukru, 2 loutky, 2 lce mlka nebo sladk smetany, 50 g strouhan hok okoldy. Vylehm do pny a opt mchm v parn lzni do zhoustnut. Vychladnut pidm do vymchanho msla.


Vytisknuto dne 03.12.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku