�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Deset otzek pro kapitna nrodnho tmu

Autor: Jan Hork + J.. z V.
Datum vyd�n�: 03.01.2011
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1487

Gastronomie jde neustle dopedu a je mnoho novch technologi. A musm ci, e je pro m velice potujc, e konen soute se zanaj pibliovat bn realit a daj se zrealizovat v bnm provozu.

fiogf49gjkf0d

Kapitn Nrodnho tmu AKC R Jan Hork, dve adov len esk reprezentace, ml v uplynul soutn sezn monost a zrove i povinnost  dit nrodn reprezentaci z kapitnskho mstku na dvou svtovch kulinrnch ampiontech.
V posledn souti v Luxemburku se n tm musel potkal se zmnou pravidel pro vkon tepl kuchyn, pizpsobovat se rznch nhledm arbitrnch poadavk, kdy souhrn tchto poznatk je shrnut v destce otzkch na uveden tma.

1 Mme za sebou prvn vnou provrku nrodnho tmu. Jak ji vnm kapitn?
Jsem zklamn, e jsme nedostali zlatou medaili. Ale zrove je to hnac motor pro dal obdob.

2 Taktika pro Luxemburk byla  v soustedn se na teplou kuchyni a uhrn dobrho vsledku ve studen. Bude se tento systm v druh polovin funknosti mnit?
Musme se zamit na oboje. Ale osobn studen kuchyn na vstav pro m nem takovou hodnotu jako tepl. Zatm plat pravidla, kter neuznvm a jsou hodn sporn. A se bude studen reln degustovat a brt reln jak ji dostanou host, tak budu studenou uznvat vce.

3 Dva roky se utvela podoba vstavn tabule. Do jak mry zstane zachovna i jakch dozn zmn do olympijskho finie?
Tabule na studenou kuchyni, nebude u nikdy jednou z hlavnch vc. V Luxembursku bylo oznmeno, e tabule od olympidy bude pro vechny tmy stejn. Vechny tmy budou mt stejnou tabuli a stejnou dekoraci od poadatele. A pomalu a konen se dostvme ke spravedliv souti a vechny tmy budou mt stejn ance. Bohuel a na olympid. Dokonce se mluvilo i o tom, e, pokrmy na studenou tabuli budou pipraveny tak aby se degustovaly.
To znamen, e nm odpadne velk finann zt a budeme se moci soustedit na vrobky studen kuchyn a ne na dekoraci.

4 Jak progresivn zmna pijde i nepijde - v systmu veden tmu z kapitnskho pohledu?
Myslm, e zmny se musej dlat prbn a proto zsadn zmny nepijdou.

5 Jak mli rozhod nzor na vkon eskho tmu?
Myslm, e je velice dobr, jak k nm pistupuj. Pod ns vnmaj jako vchod, ale my neustle komunikujeme a to si myslm oni vnmaj velice pozitivn. Bohuel n vkon  nelze zmit, ale je to nzor a hodnocen jednotlivc. A zde si myslm, e velikou roli hraje podvdom komisa kdo z jakho sttu je.

6 V em se s nimi ztotoujete v kuchyni studen?
Je to opravdu nzor jednotlivc. J se budu ztotoovat, a budou mt vechny stty stejn podmnky a tud bude  i objektivn hodnocen. Pkladn nm vytkli plastov vidliky a Singapur ml plastov tale a bylo to OK. Tak to j nechpu.

7 - V em se v pohled jednot i rozchz s arbitrnch verdiktem v kuchyni studen?
Nkolik ppad jsem uvedl. Ve bude spravedliv a budou stanovena pesn pravidla a vechny tmy budou mt stejn podmnky.

8 - Kter tm na vs udlal v Luxemburku osobn dojem?
Negativn dojem tm Singapuru, a to tm, s m vyhrl tepl menu. A velice pozitivn dojem vdsk tm. Jsou vdy o krok naped. A ml jsem monost se pobavit s nkolika leny vdskho tmu a je to velk zkuenost. Je to jejich hlavn prce a jejich zem je vysl s poslnm reprezentovat a  tak to i vypad. Maj neuvitelnou podporu od sttu a to pak psob na lidi naopak. Vichni si pamatuj vdy.A je to neuviteln reklama pro cestovn ruch v danm stt. To si u ns nikdo neuvdomuje. U ns to tak nefunguje.

9 Byla nov pravidla v tepl kuchyni pro n tm vyhovujc?
Nm velice vyhovovala. A konen nkdo pesn stanovil pravidla. U se nebude spekulovat, kdo ml jak co pedpipraven a jak to vyrobil. Ve mus kucha uvait ped komisai. To je konen jako realita.

10 Jak byly po Luxemburku pro vs osobn poznatky o tmu nov a jak je zrote do dal etapy pedolympijsk ppravy?
Urit je mnoho novho. Je toho i spoustu co pouiji v restauraci, kde pracuji. Gastronomie jde neustle dopedu a je mnoho novch technologi. A musm ci, e je pro m velice potujc, e konen soute se zanaj pibliovat bn realit a daj se zrealizovat v bnm provozu.
A myslm, e tito kuchai, kte se astn takovch sout budou vdy o krok naped ne ostatn. Vdy v Luxembursku bylo v nrodnch tmech nkolik kucha, kte maj michelinov restaurace.


Vytisknuto dne 24.07.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku