�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


GRANDIOSO GOLD ze CHTEAU VALTICE

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 28.12.2010
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1485

Jednm z takovch pklad je Sekt nad zlato pochzejc z vvojov dlny vinask spolenosti CHTEAU VALTICE, kter obohatila nabdku o umiv vno pod nzvem GRANDIOSO GOLD.

fiogf49gjkf0d

Zlato je dky svm estetickm a fyziklnm vlastnostem jeden z vraznch prvk spojench s lidskm zjmem ji po dlouh tiscilet.
Jeho pouvn navyovalo hodnoty panovnk, interir palc a  chrm, klenot, dotvelo pvab en a v dob technickho rozvoje zaalo nabvat vsadnho postaven v prmyslu a zdravotnictv. Ale nejenom tam. A prv u posledn jmenovanho aspektu se specifick vlastnosti zlata promtly i do potravinstv.
Jednm z takovch pklad je Sekt nad zlato pochzejc z vvojov dlny vinask spolenosti CHTEAU VALTICE, pouvajc rovn nzev Vinn sklepy Valtice a.s., kter obohatila nabdku o umiv vno pod nzvem GRANDIOSO GOLD.
Npoj pro slavnostn pleitost poskytne uivateli neobyejn zitek v dulnm zpodobnn, kdy po vytaen lhve sektov vize, se mu naskytne vjimen pohled na vznejc se mikroskopick hoblinky ryzho, 24 kartovho zdravotnickho zlata. To je prv fze vjemu pi pohledu na Sekt nad zlato. Tou druhou je mlokomu umonn vjimen pocit z pm konzumace doslovn zlatho npoje.
Jak dolo k takov kombinaci prodnho produktu a vzcnho kovu, je lidstvo zpracovv po vce ne osm tistilet, ns zasvt editel marketingu a strategie CHTEAU VALTICE a.s., David astn.

Prvnm, kdo zaal tuto metodu spojen sektu a zlata u ns pouvat, byl pan Petrk. Jednalo se o soukromho vinae z jin Moravy, se specializac na sekty. Ten zaal pouvat jemn potravinsk pltkov koloidn zlato o hodnot 24 kart, kter se pouv v lkastv.
Vno, svou podstatou liv npoj, bylo ve spojitosti se zlatem v tto kombinaci pouvno ji ped dobou 5000 let v rmci tradin nsk a indick medicny. Jedn se o jemn upinky zlata, kter pi dekorsi sektu, spovajc v odstelovn kalu s ledem, se pidvaj do npoje.
editel David astn pi nvtv dsseldorfskho veletrhu obdobnou kombinace npoje a zlatho kovu spatil v jednom vstavnm pavilonu, a pi dalm jeho ptrn po tto vjimen kombinaci zjistil, e zlato se od roku 1935 pouv ve Spojench sttech americkch jako podprn prostedek na len rakoviny. A zde dolo k inspirativnmu rozhodnut tuto obsahovou podobu sektu zavst i ve vlastn firm.
umiv vno zhotovovan primrnm kvaenm vna se vyrb tradin francouzskou metodou, kvasem v lhvi, kter se pouv v Champagni.

Lhev sektu GRANDIOSO GOLD z produkce CHTEAU VALTICE je mon koupit pmo ve Valtick vinask vrobn nebo prostednictvm internetov nabdky i v obchodn sti Globus.
Do dnenho dne ji peshl prodejn odbyt vce ne 1500 ks lhv zlatho sektu.

Tolik jedna z monosti rozmanit nabdky na nejvt vinohradnick spolenosti, kter v oblasti sekt, krom Sektu nad zlato uvedla na trh dal pozoruhodnost umivho vna, a to v barikovho proveden, kterou je cuve z odrd Ryzlink rnsk a Chardonnay a 20 procent odrdy Hibernalu z barikovho zrn. Posledn jmenovan kultivar je novou odrdou pvlastkovho charakteru s koenitou pchut.
Tento sekt je extra brut, jeho charakteristikou jsou 4 g zbytkovho cukru, kdy tento druh sektu vytv na eskm trhu exkluzivn nabdku.


Vytisknuto dne 15.06.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku