�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Cukrsk "Ptilist re" - pozvnka

Autor: AKC
Datum vyd�n�: 15.10.2010
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1437

Kuchask sout tm o pohr prezidenta AKC ve zhotoven pokrm ve Jihoesk sout v krajskm mst esk Budjovice ve stylu jihoesk kuchyn a v cukrskm kln v pprav dortu pod nzvem Ptilist re.

fiogf49gjkf0d

Vytisknuto dne 20.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku